dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an HĐNGLL mien phi,tai lieu HĐNGLL mien phi,bai giang HĐNGLL mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 6:18:24 AM
Filesize: 0.20 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết ppct : 1+2
Ngày soạn: …………………………………….
Ngày sinh : ……………………………

Chủ điểm tháng 9
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
I/ Mục tiêu giáo dục:
- Giúp học sinh :
+Hiểu truyền thống tốt đẹp của trường, lớp, nhiệm vụ và quyền hạn của người học sinh cuối cấp THCS.
+Tự hào và trân trọng truyền thống của lớp, của trường.
+Biết tự xác định trách nhiệm của bản thân là phải học tốt để phát huy truyền thống đó.
1
Hoạt động 2: THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH CUỐI CẤP THCS

I. Yêu cầu giáo dục:
-Giúp học sinh:
+ Hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động của lơp trong năm học này.
+ Lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp năng động, sáng tạo để góp phần phát huy truyền thống của trường của lớp.
+ Tự giác, tích cực hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động của lớp.
+ Hiểu được nhiệm vụ và quyền hạn của học sinh cuối cấp THCS.
+Tự xác định trách nhiệm bản thân phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung:
- Tổng kết hoạt động của cán bộ lớp trong năm học vừa qua và phương hướng hoạt động của năm học mới
- Nhiệm vụ và quyền hạn của học sinh cuối cấp THCS
- Tầm quan trọng của việc hoàn thành nhiệm vụ đó
- Các biện pháp thực hiện
2. Hình thức:
- Báo cáo và thảo luận
- Bầu ban cán sự lớp
- Văn nghệ
III. Chuẩn bị hoạt động:
1. Về phương tiện:
- Bản tổng kết hoạt động của lớp trong năm học 2014 – 2015 và phương hướng hoạt động trong năm học cuối cấp THCS
-Điều 13, 28, 29, 31 Công ước LHQ về Quyền trẻ em
- Câu hỏi thảo luận
- Một số tiết mục văn nghệ
2. Về tổ chức:
- Cán bộ lớp họp để:
- Đánh giá hoạt động của lớp và thống nhất phương hướng mà lớp đề ra
- Phân công chuẩn bị cụ thể: viết tổng kết năm cũ và phương hướng hoạt động năm học cuối cấp
+ Biên tập chương trình: , Trinh
+ Dẫn chương trình: Linh
+ Thư kí: Đào
+ Văn nghệ: Trâm
+ Trang trí: Tổ trực nhật
IV. Tiến trình hoạt động:
Các bước hoạt động
Người thực hiện
gian

1. Khởi động:
- Hát tập thể bài “Lớp chúng mình”
- Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
- Giới thiệu chương trình hoạt động
- Mời thư kí lên làm việc
2. Tiến trình hoạt động:
Phần I: Bầu ban cán sự lớp
- Thảo luận:
+ Đọc báo cáo và thảo luận về hoạt động của cán bộ lớp trong năm vừa qua và phương hướng hoạt động trong năm học cuối cấp
+ Các tổ thảo luận
+ Các tổ đại diện lên trình bày ý kiến và tiến hành nhận xét bổ sung
+ Gvcn nhận xét và thống nhất
- Bầu ban cán sự lớp
+ Nhắc lại tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ lớp trong năm học cuối cấp THCS sau đó đề nghị thành viên của lớp tự ứng cử và đề cử
+ Bầu ban kiểm phiếu
+ Đại diện tổ kiểm phiếu thông qua thể lệ
+ Tiến hành bầu cử và thu phiếu – kiểm phiếu
+ Công bố kết quả
+ Ban cán sự lớp mới nhận nhiệm vụ
+ Gvcn phát biểu ý kiến
- Văn nghệ
+ Trình bày các tiết mục văn nghệ mà các tổ đã chuẩn bị
Phần II: Thảo luận nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS.
Nêu câu hỏi thảo luận:
Câu 1: Theo công ước LHQ về Quyền trẻ em, bạn thấy mình có những quyền gì?
Câu 2: Là học sinh lớp 9 bạn thấy mình phải thực hiện tốt nhiệm vụ gì?
Câu 3: Bạn thấy tầm qua trọng của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đó?
Câu 4: Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó cần có những biện pháp gì?
Đại diện tổ trình bày
Nhận xét – bổ sung – thống nhất
Thư kí đọc biên bản lớp về nhiệm vụ của HS lớp 9
+ Hoàn thành chương trình các môn học có kết quả tốt
+ Phải tốt nghiệp THCS
+ Rèn luyện đạo đức tốt
+ Tham gia đầy đủ các phong trào do Đội, nhà trường đề ra

Trâm
DCT:
//
//Hào
Các tổ cùng thảo luận

Đại diện tổ

Gvcn


Thư


Hiếu , Vân Anh