dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an HDSD CAC PHAN MEM BANG TUONG TAC mien phi,tai lieu HDSD CAC PHAN MEM BANG TUONG TAC mien phi,bai giang HDSD CAC PHAN MEM BANG TUONG TAC mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 10:36:29 AM
Filesize: 15.41 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
DownloadAIC – VUN ĐẮP NHÂN TÀI VIỆT
( ( (GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE_STUDIOTP.HCM - 02/2010
(Lưu hành nội bộ)MỤC LỤC

Phần I- Giới thiệu tổng quát về phần mềm ActivInspire 3
Phần II-Hướng dẫn sử dụng 4
A. HỘP CÔNG CỤ CHÍNH 4
B. TÙY BIẾN HỘP CÔNG CỤ 6
C. KHÁM PHÁ CÁC CÔNG CỤ 8
D. CÁC CÔNG CỤ THƯỜNG SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT 10
E. CÁC TRÌNH DUYỆT CỦA ACTIVINSPIRE 10
I. Trình duyệt trang 12
II. Trình duyệt tài nguyên 13
III. Trình duyệt đối tượng 15
IV. Trình duyệt ghi chú 16
V. Trình duyệt thuộc tính 17
1. Thuộc tính chứa (Container) 17
2. Thuộc tính nhãn (Label) 20
3. Thuộc tính xoay (Rotate) 21
4. Bộ hạn chế (Restrictor) 22
VI. Trình duyệt thao tác (Action Browser) 23
1. Các thao tác lệnh (Command Action) 23
2. Thao tác trên trang (Page Action) 24
3. Các thao tác đối tượng (Object Action) 25
a) Thuộc tính ẩn/hiện (Hidden) 25
b) Thuộc tính trong mờ hơn (More Translucency) 26
c) Thuộc tính ít mờ hơn (Less Translucency) 27
d) Thuộc tính định vị (Position) 27
e) Thuộc tính vị trí tăng dần (Position Incremeatally) 29
f) Thuộc tính gương trên trục X (hoặc trục Y) 29
g) Thuộc tính đưa về trước (Bring to front) 30
4. Tài liệu/các thao tác phương tiện
(Document/Media Action) 32
a) Mở tài liệu, tập tin hoặc âm thanh
(Open Document, File or Sound) 32
b) Mở trang Web (Open Website) 35
Phần III-CÁC KỶ NĂNG NÂNG CAO 36
I. Tạo kính lúp nhìn thấu qua 1 lớp 36
II. Thay đổi giá trị văn bản 39
PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE

Phiên bản ActivInspire Professional:

Bức ảnh sau sẽ hiển thị một hình ảnh thu nhỏ của của sổ phiên bản ActivInspire Professional. Danh sách bên tay trái sẽ chỉ cho bạn thấy những thành phần được đánh số:1/ Hộp công cụ chính
2/ Trình duyệt
3 / Thanh Menu
4 / Tên Flipchart
5 / Chi tiết các kích cỡ
6 / Trang Flipchart
7 / Thùng rác Flipchart

Tạo 1 Flipchart mới:

Tập tin (File) ( Mới (New) ( Chọn độ phân giải phù hợp. Tuy nhiên, nên chọn Bảng lật kích cỡ màn hình (Screen size Flipchart).


Mở một Flipchart đã soạn sẵn:
Tập tin (File) ( Mở … (Open) ( Xuất hiện cửa sổ ( Chỉ đường dẫn đến nơi lưu trữ Flipchart cần mở ( Chọn Flipchart cần mở ( Nhấp Open.

Lưu trữ một Flipchart:

Vào Trình đơn chính / Tập tin (Menu File) ( Lưu (Save) ( Xuất hiện cửa sổ ( Chỉ đường dẫn đến nơi cần lưu trữ Flipchart ( Đặt tên Flipchart trong mục File name ( Nhấp Save.

Nhấp vào mũi tên  để di chuyển tới lui giữa các trang trình bày.-----------------------------------

PHẦN II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE

(CHUYỂN GIAO DIỆN TIẾNG ANH SANG GIAO DIỆN TIẾNG VIỆT.
- File / Settings / Language / Vietnamese)

A – HỘP CÔNG CỤ CHÍNH (MAIN TOOLBOX)

Hộp công cụ chính xuất hiện trên màn hình khi khởi chạy ActivInspire. Khi khỏi chạy ActivInspire trong lần đầu tiên, hộp công cụ bao gồm một loạt các công cụ phổ biến nhất.

Những khoản mục trong hộp công cụ chính chỉ là chọn lựa của một vài công cụ sẵn có. Có thể truy nhập vào rất nhiều các công cụ bổ sung từ menu công cụ. Lần tiếp theo khi khởi chạy ActivInspire, nó sẽ nhớ nơi đặt hộp công cụ lần cuối và công cụ nào bao gồm trong đó.