dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an hop chi bo thang 3 mien phi,tai lieu hop chi bo thang 3 mien phi,bai giang hop chi bo thang 3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 3:55:30 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 14
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN
CHI BỘ THCS THỊ TRẤN
______________
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tân Châu, ngày 30 tháng 3 năm 2015


CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CHI BỘ
Định kỳ tháng 3 / 2015

I. MỞ ĐẦU HỘI NGHỊ:
- Hôm nay vào lúc: 16 giờ 30 , ngày 30 tháng 3 năm 2015. Tại phòng hội đồng, chi bộ họp định kỳ tháng 3 năm 2015.
- Đại biểu tham dự cuộc họp:
- Tình hình đảng viên trong chi bộ:đ/c Đỗ Văn Hiệu
- Tổng số đảng viên chi bộ: 14 đ/c, chính thức: 13 đ/c, dự bị: 01 đ/c.
- Số đảng viên có mặt: ........đ/c , chính thức ....... đ/c, dự bị …..
- Số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác:
- Số đảng viên vắng mặt: 0.
- Chủ trì hội nghị: Đồng chí Lý Thị Như Hoa, chức vụ: Bí thư chi bộ.
- Thư ký hội nghị: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng.
@ Đồng chí Bí thư dự kiến nội dung cuộc họp:
HỌP ĐỊNH KỲ
1- Sinh họat tài liệu về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2. Thông tin thời sự trong nước và Quốc tế; phổ biến, quán triệt những chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các chỉ chị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên.
3. Tóm tắt tình hình đảng viên
4. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và phương hướng tháng 4 năm 2015.
5. Công tác phát triển đảng.
6. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến.
7. Thu nộp đảng phí.

II. PHẦN NỘI DUNG:
1 Sinh họat tài liệu về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1.1- Sinh họat tài liệu về tấm gương đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Đ/c Hoa kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Rút ra ý nghĩa câu chuyện.
Tên câu chuyện: …………………………………………………………………………..
- Bí thư rút ra bài học kinh nghiệm.
…………………………………………………………………………………………….

* Bí thư đánh giá việc làm theo tấm gương ĐĐ HCM của đảng viên trong chi bộ và CBCC:
Tất cả Đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiệt tình trong công tác, tham gia tốt các phong trào trong tháng 3. Đảng viên thể hiện tính gương mẩu trong các phong trào.
1.4. Sinh hoạt tác phẩm HCM:
đ/c Lan giới thiệu chuyên đề năm 2015“ đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
2. Thông tin thời sự trong nước và Quốc tế; phổ biến, quán triệt những chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các chỉ chị, nghị quyết của cấp trên.
2.1 Đồng chí H Tâm thông tin thời sự:
@ Tin trong nước: + Đồng chí Tâm triển khai:

* Hướng dẫn đảng viên tham gia đọc báo, tạp chí Đảng: Mỗi đảng viên sắp xếp thời gian trong tuần đến tại thư viện.
2.2 Triển khai các văn bản cấp trên:
Đồng chí Hoa triển khai văn bản cấp trên:
.......................................................................................................................................
3. Đ/C bí thư nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng trong tháng:
Đảng viên nghiêm túc thực hiện đúng các đường lối chủ trương của Đảng, hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

4- Đồng chí Hoa- bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và phương hướng tháng 4 năm 2015.
A- Kết quả hoạt động trong tháng 3:
* Công tác Đảng:
- Tuyên truyền kỷ niệm ngày ngày 8/3 , ngày thành lập Đoàn TN CS HCM 26/3.
- Tổ chức họp chi bộ định kỳ đúng qui định.
- đ/c H Tâm tham gia tập huấn lớp báo cáo, tuyên truyền miệng 4 ngày do TT Chính trị tổ chức.
- Tổ chức cho đảng viên viết kế hoạch đăng ký học tập làm theo tấm gương HCM năm 2015.
* Công tác chuyên môn:
Tập trung các giải pháp phụ đạo HS yếu kém, nâng cao chất lượng dạy học và kéo giảm hs bỏ học..
- Phối với với đoàn TN và Đội TN tổ chức Hội chợ ẩm thực
- Hỗ trợ tốt cho GV tham gia HGVTỉnh
- Tổ chức hội nghị điển hình tại đơn vị, lập danh sách đề nghị PGD khen thưởng.
* Hoạt động công đoàn- chi đoàn:
- Vận động CBCC thực hiện đúng chương trình, qui chế chuyên môn và hoàn thành nhiệm vụ.
- Phát động phong trào mừng ngày 26/3
- Phối hợp với Thị Đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên