dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Họp HĐSP tháng 4/2015 mien phi,tai lieu Họp HĐSP tháng 4/2015 mien phi,bai giang Họp HĐSP tháng 4/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/7/2015 3:26:27 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 14
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thời gian:...................................... Địa điểm:...................................... Điểm danh........................................
 Tân Hiệp, ngày 7 tháng 04 năm 2015


HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM THÁNG 04

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 3.
1. Tổ chức:
- Ổn định nề nếp dạy học. - CB, GV, NV đảm bảo ngày giờ công, chấp hành tốt nề nếp nội quy nhà trường.
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ BDTX nộp PGD theo qui định.
2. Thi đua:
- Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cấp trường ngày 20/3/2015.
- Triển khai kế hoạch tuyển sinh 10 và lập kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm 2015-2016.
- Nộp đề tài NCKHSPUD cấp Tỉnh về PGD theo qui định ngày 6/3/2015.
- Thực hiện tốt HGVT ngày 25/3/2015 (đạt 1/1).
3. Chuyên môn.
- Thực hiện giảng dạy HKII đúng PPCT và tuần chuyên môn.
- Thi Toán qua mạng cấp huyện và Tiếng anh cấp Tỉnh
- Đánh xong mã số học bạ cho HS K6.
- Cập nhật điểm theo qui định.
- Tập huấn chuyên môn theo triệu tập của PGD.
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn tổ Tự nhiên.
4. Thư viện
Lựa chọn một số tác phẩm để giới thiệu sách theo chủ đề: Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03 và chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM : 26/3.
Sắp xếp lại toàn bộ kho sách từ K6 – 9 tại phòng thư viện.
Hoàn thành các loại HSSS thư viện, thiết bị để tiếp đoàn kiểm tra ngày: 03/04/2015.
Số tiết giáo viên sử dụng ĐDDH tổ XH: 88 tiết.
Số tiết GV 2 tổ mượn ĐDDH: 337 (Trong đó tổ TN: 142 tiết, tổ XH: 145 tiết.
Số tiết GV sử dụng GÁDT: 36 tiết ( Tổ TN: 08 tiết, XH: 28 tiết)
4. Phổ cập.
Nộp báo cáo về PGD đúng thời gian quy định.
Theo dõi tình hình học sinh bỏ học, chuyển đi chuyển đến.
5. Hoạt động ngoài giờ lên lớp
- Phát động tuần học tốt cho mừng ngày 08/03 và 26/03
- Tổ chức “Hội chợ ẩm thực” ngày 19/03 thực hiện ngày hội “Thắp sáng ứơc mơ”. Trao 11 suất học bổng trị gi 2.200.00 đồng.
- Tổ chức ngày hội đọc ngày 26/03/2014
- Kết hợp xã Đoàn Tân Hiệp mở lớp cảm tình đoàn cho …. đội viên lớn
II/ TỒN TẠI:
Thi Toán, Tiếng anh qua mạng chất lượng thấp.
GVBM mượng trả đồ dùng dạy học chưa đúng chổ quy định.
GV dạy phụ đạo học sinh chưa chú trọng công tác vệ sinh lóp học.

III.  PHƯƠNG HƯỚNG TỚI:
 1/.Tổ chức:
- Tuyên truyền ý nghĩa ngày 30/4 và 1/5, ngày Giổ tổ Hùng Vương 10/3 ÂL
- Tiếp tục kiểm tra công tác BDTX của cá nhân và tập ghi chép GV.
- Hội đồng khoa học duyệt đề tài đợt 2 (Nhị, T.Thương, Danh).
- GV đủ điều kiện CSTĐ chuẩn bị viết báo cáo thành tích.
- Tham gia hiến máu nhân đạo ngày 6/5/2015.
2/.Tài chính:
Triển khai quy chế chi tiêu nội bộ 2015.
Thông báo thu BHYT, Học phí.
3/. Thanh tra:
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn tổ Xã hội.
-Kiểm tra hồ sơ lớp 9 chuẩn bị công tác xét tốt nghiệp THCS.
-Kiểm tra việc thực hiện quy chế điểm.
-Kiểm tra việc ghi sổ đầu bài.
-Kiểm tra kế hoạch hoạt động của GVCN.
-Kiểm tra việc thực hiện chương trình bộ môn.
- Kiểm tra Toàn diện 1 GV Lí (H. Thúy), 1 GV Sử (Đ.Huyền)
-Kiểm tra công tác thi HKII, xếp loại học sinh và kết quả xét lên lớp, ở lại.
4. Chuyên môn.
- Thực hiện tốt việc giảng dạy theo PPCT.
- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra HKII.GV đôn tiết ôn tập lên dạy cho HS trong tuần 34
- GVBM lập danh sách HSG các môn nộp BGH ngày 10/5/2015.
- Các GV ĐK CSTĐCS hoàn thành đề tài NCKHSPUD chuẩn bị nộp 10/4/2015.
- TCM và GVBM, GVCN hoàn thành các loại báo cáo chậm nhất ngày 4/5/2015.
- Thực hiện kiểm tra HKII tuần 35, các môn TD, ÂN, MT. Tin tuần 34