dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Hướng dẫn bầu cử Đại hội chi bộ mien phi,tai lieu Hướng dẫn bầu cử Đại hội chi bộ mien phi,bai giang Hướng dẫn bầu cử Đại hội chi bộ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 10:32:31 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
HƯỚNG DẪN BẦU CỬ
Để công việc bầu cử đạt kết quả tốt, trước khi phát phiếu bầu cử, thay mặt Ban kiểm phiếu, tôi xin được lưu ý một số điểm trong quá trình bầu cử của đại biểu Đại hội như sau:
I. Về phiếu bầu cử:
- Trên phiếu bầu cử đã in sẵn danh sách bầu cử được chia làm 4 cột là: Số thứ tự; họ và tên; đồng ý; không đồng ý. Tại phía trên góc trái của phiếu bầu cử có đóng dấu của cấp ủy (chi bộ) triệu tập đại hội. Người bầu cử lựa chọn để đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên người trong danh sách bầu cử.
II. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ:
1. Về phiếu hợp lệ: Là phiếu do ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu; phiếu bầu danh sách bầu cử chỉ có một người, người bầu cử đánh dấu X vào một trong hai ô đồng ý hoặc không đồng ý;
2. Phiếu không hợp lệ: Là phiếu không do ban kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định; phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử nhiều người; phiếu đánh dấu X vào cả ô đồng ý và ô không đồng ý trong danh sách bầu cử chỉ có một người; phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử; phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực; phiếu ký tên hoặc viết thêm.
IV. Điều kiện trúng cử:
Người trúng cử phải đạt số phiếu bầu quá một nửa so với tổng số đảng viên chính thức của đảng bộ (chi bộ) được triệu tập trừ số đảng viên đã được giới thiệu sinh hoạt tạm thời ở chi, đảng bộ khác, đảng viên đã được miễn công tác và sinh hoạt đảng không có mặt ở đại hội (nếu đảng viên đó có mặt ở đại hội, tham gia bầu cử, biểu quyết thì vẫn tính), số đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, bị khởi tố, truy tố, tạm giam, đảng viên chính thức vắng mặt suốt thời gian đại hội có lý do chính đáng được cấp ủy triệu tập đại hội đồng ý.
V. Quy định bỏ phiếu:
Trong khi nhận phiếu, viết phiếu và bỏ phiếu, các đại biểu phải giữ trật tự, thận trọng trong, tự mình viết phiếu và bỏ phiếu, không được viết hộ, bỏ hộ. Đại biểu nào viết hỏng thì gặp ban kiểm phiếu để đổi phiếu khác.
Sau đây xin mời các đồng chí trong ban kiểm phiếu lên mở hòm phiếu để đại hội kiểm tra.
-Đại hội đã kiểm tra hòm phiếu xong, xin mời các Đ/c trong ban kiểm phiếu phát phiếu cho các Đảng viên tham dự Đại hội