dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Hướng dẫn học T30(phi) mien phi,tai lieu Hướng dẫn học T30(phi) mien phi,bai giang Hướng dẫn học T30(phi) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 5:22:54 PM
Filesize: 0.17 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CHIÊU HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU :
- Hoàn thành bài tập trong ngày.
- Củng cố kiến thức môn toán tiết 1.
* Nắm được các đơn vị đo độ dài.
* Biết thực hiện phép tính có kèm theo tên đơn vị đo độ dài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
GV: Bảng nhóm,...
HS: VBT, bảng con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1p

5p
8p

6p


6p


8p2p
A. Ổn định tổ chức
B.Hoànthành bài tập trong ngày.
C. Củng cố kiến thức
Bài 1:

Bài 2:


Bài 3.


Bài 5D. Củng cố- Dặn dò- GV hỏi HS về các môn học sáng xem còn BT không?

- Cho HS đọc y/c bài.
- Cho HS làm bài vào vở BT, HS nối tiếp nhau nêu miệng.
- GV cùng cả lớp nhận xét
- Cho HS đọc y/c bài
- Cho HS làm bảng con, 2 HS lên bảng làm.- GV nhận xét
- Cho HS đọc y/c bài
- Cho HS nối tiếp nhau trả lời kết quả.


- GV cùng HS chữa bài, nhận xét.
- Cho HS đọc đề bài
- Cho HS giải vào vở, 1HS lên bảng làm.
- GV chữa bài, nhận xét
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về xem lại bài
Hát
- Đọc yêu cầu bài
- HS làm bài vào vở BT, HS nối tiếp nhau nêu miệng.

- HS đọc y/c bài
- HS làm bảng con.
34km+ 65km= 99 km
8km x 5 = 40km
76 km – 54km = 22km
32 km : 4 = 8 km

- HS đọc y/c bài
- HS nối tiếp nhau trả lời kết quả.
Đáp án: a/ 50km
b/ 75km.


- HS đọc đề bài
- HS giải vào vở, 1HS lên bảng làm.
Bài giải
Quãng đường từ xã A đến xã B dài số km là
24 – 8 = 16 (km)
Đáp số: 16 km

CHIỀU HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU :
- Hoàn thành bài tập trong ngày.
- Củng cố kiến thức môn toán tiết 2.
* Nắm chắc về cách viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị .
* Biết giả toán có lời văn về tính chu vi hình tam giác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. GV: Bảng nhóm.
2. HS: Bảng con,...
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1p

5p
8p8p


8p

5p
2p
A. Ổn định tổ chức
B.Hoànthành bài tập trong ngày.
C. Củng cố kiến thức
Bài 1:Bài 2:


Bài 3:

Bài 4
D. Củng cố-Dặn dò- GV hỏi HS về các môn học sáng xem còn BT không?- Cho HS nêu y/c bài.
- Cho HS làm vở, rồi đổi chéo vở KT kết quả.
- GV cùng cả lớp nhận xét
- Cho HS đọc y/c bài
- GV cho 3 HS lên bảng làm, lớp làm vở.


- Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét
- Cho HS đọc đề bài.
- GV nhận xét
- Hướng dẫn HSK- G làm
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về xem lại bài
Hát


- Đọc yêu cầu bài tập
- HS làm vở, rồi đổi chéo vở KT kết quả.
98mm – 19mm= 79mm
53cm+ 47cm=100cm
21km : 3 =7 km
4dm x 5 =20dm

- HS đọc đề bài.
- HS nối tiếp nhau nêu kết quả.
382 = 300+ 80+2
459 = 400 + 50+ 9