dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch CM tháng 2/2017 mien phi,tai lieu Kế hoạch CM tháng 2/2017 mien phi,bai giang Kế hoạch CM tháng 2/2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/27/2017 3:18:41 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT ĐẠ HUOAI
TRƯỜNG TH – THCS ĐẠ TỒN

Số: 10 /KH-THTHCSĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đạ Tồn, ngày 11 tháng 02 năm 2017


KẾ HOẠCH THÁNG 02/2017

Thực hiện công văn số 43/PGDĐT Đạ Huoai , ngày 03/ 02/2017 V/v: Triển khai kế hoạch chuyên môn tháng 02/201 7 bậc THCS.
Thực hiện công văn số 40/PGDĐT Đạ Huoai , ngày 02/ 02/2017 V/v: Hướng dẫn hoạt động tháng 02/2017 ở bậc Tiểu học.
Thự.c hiện kế hoạch tháng 02/2017 của nhà trường
I/TRỌNG TÂM :
- Tiếp tục thi đua mừng Đảng – mừng xuân Đinh Dậu.
- Đón đoàn kiểm tra chuyên môn của phòng GD&ĐT (Tiểu học).
- Sắp xếp thời khóa biểu lớp 1 để thực hiện từ tuần 25.
- Tham gia thi GV 2016-2017
- Đăng ký dự thi giải toán nhanh qua internet cấp huyện.
- Tổ chức ngày hội vệ sinh trường học.
- Tham gia dự thi đồ dùng dạy học cấp trường.
II/ HOẠCH CỤ THỂ
1/ Tư tưởng chính trị:
- Thi đua chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930. – 03/02/2016)
- Ổn định, an tâm công tác
2/ Chuyên môn:
2.1/ Tiểu học:
- Thực hiện chương trình tuần 22 đến tuần 25.
- Điều chỉnh thời khóa biểu tuần 25 trở đi của lớp 1.
- Đón đoàn kiểm tra chuyên môn của Phòng GD (ngày 17/02)
- Tổ chuyên môn tiếp tục thao giảng đợt 3 (những giáo viên chưa thao giảng).
- Tham gia dự thi đồ dùng dạy học.
- xuyên nhắc nhở, động viên giúp học sinh được xét tham gia cấp huyện, vượt qua vòng tự luyện thứ 15 để tham gia giải Toán trên internet cấp huyện vào ngày 03/3/2017.
- Tuyển chọn đội tuyển giao lưu Tiếng Anh cấp huyện (hoàn thành vào cuối tháng 02/2017), báo cáo kết quả xét đội tuyển tham dự Giao lưu tiếng Anh cấp huyện trước ngày 27/02/2017.
- Đẩy mạnh hoạt động phụ đạo và bồi dưỡng học sinh với hiệu quả thiết thực nhằm tạo điều kiện giúp HS tham gia kiểm tra Giữa học kỳ II đạt hiệu quả cao, lưu ý chất lượng đối với HS lớp 1, lớp 5.
- Tổ chức “ Ngày hội vệ sinh trường học”.
- Dự giờ môn Mỹ Thuật theo phương pháp Đan Mạch ở 02 đơn vị trường ( TH TT. ĐạmRi, TH Đoàn Kết) vào thời điểm cuối tháng 02/2017.
- Tham gia sinh hoạt chuyên mộn tổ Tin học tại Đạ Oai (đ/c Tuấn).
- Tổ chuyên môn triển khai làm đồ dùng dạy học để tham gia dự thi cấp trường.
- Soạn bài theo hướng nghiên cứu bài học – phương pháp bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4, gửi giáo viên góp ý (đ/c Bút)
2.2/ Trung học cơ sở:
- Nghiêm túc thực hiện nề nếp dạy và học. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn - công tác soạn, giảng, sử dụng TB và ĐDDH, cập nhật điểm…
Tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quychế chuyên môn, chú trọng việc triển khai dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kỷ năng và chương trình giảm tải do Bộ GD&ĐT quy định.
- Nhắc nhở, động viên, tạo điều kiện giúp học sinh tham gia bồi dưỡng, dự thi đúng lịch và đảm bảo chất lượng (lịch thi cấp tỉnh 17/3/2017).
Nhà trường hoàn thành hồ sơ dự thi HSG các môn văn hóa cấp tỉnh đúng hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.
Tiếp tục chuẩn bị thực hiện có hiệu quả các cuộc thi do Bộ, Ngành tổ chức như: Thi giải Toán, Vật lý, Tiếng Anh trên mạng Internet.
Tham gia thi giải Vật lý trên mạng Internet cấp huyện (15/02/2017); thi giải Toán trên mạng Internet cấp huyện (03/3/2017).
Tạo điều kiện tốt để giáo viên tham gia hội thi NVSP trẻ cấp huyện có chất lượng (Cô Liên + Thầy Hưng).
Cả 2 bậc học hoàn thành hồ sơ đón đoàn kiểm tra lại của phòng GD (GV nộp hồ sơ về phòng thư viện trước ngày 16/02/2017.
3/ Công tác kiểm tra:
- Kiểm tra công tác soạn giảng của giáo viên (dự giờ + giáo án).
- Kiểm tra bồi dưỡng thường xuyên của GV.
4