dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch CM tuần 30 mien phi,tai lieu Kế hoạch CM tuần 30 mien phi,bai giang Kế hoạch CM tuần 30 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/3/2015 4:56:01 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD & ĐT LẠC DƯƠNG
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lạc Dương, ngày 23 tháng 3 năm 2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tuần 30: Từ ngày 23/2015 đến ngày 28/3/2015

1. Chính trị-tư tưởng.
- Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên GV an tâm công tác, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.
- Tiếp tục động viên tất cả GV thực hiện nghiêm túc có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.
- Động viên GV và HS thực hiện tốt kế hoạch nhà trường, thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3.
2. Chuyên môn.
- Tiến hành dạy học tuần 29 theo TKB.
- Giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, GV chậm chương trình sắp xếp thời gian dạy bù cho HS, thường xuyên truy cập vào website trường để cập nhật thông tin.
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 thi cấp tỉnh, bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8, dạy tăng tiết 3 môn Ngữ văn, Toán, Anh văn khối lớp 6 (trừ lớp 6A1), khối lớp 9 theo TKB đã đăng ký.
- Các tổ CM tiếp tục thao giảng, kiểm tra nội bộ HKII, tăng cường dự giờ, kiểm tra HSSS các GV trong tổ.
- Tổ trưởng CM nhắc nhở GV hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân, vào điểm sổ điểm chính, vào điểm học bạ HKI, phần mềm VNPT school (Lưu ý: tất cả GV nộp hồ sơ vào thứ ba 24/3/2015 để chuẩn bị đón đoàn thanh tra của Sở GD 25-27/3/2015)
- Tổ trưởng CM động viên giáo viên nghiên cứu thêm tài liệu nội dung tập huấn E-learning và hoàn thành sản phẩm bài giảng E-learning (1 sản phẩm/1 GV) nộp về chuyên môn ngày 12/4/2015.
- 11 HS tham gia thi HS giỏi cấp tỉnh vào ngày 27-28/3/2015 tại trường THPT Bùi Thị Xuân – Đà Lạt.
- Đ/c Tiên tham gia học lớp TCCT từ ngày 16/3/2015 – 24/3/2015.
3. Công tác chủ nhiệm, văn phòng
- GVCN các lớp chú ý ổn định nề nếp lớp học, tăng cường theo dõi việc thực hiện nội quy, nề nếp của lớp, chấn chỉnh việc thực hiện đồng phục của học sinh, nhắc nhở HS đi học chính khoá, học tăng tiết đầy đủ, thường xuyên kiểm tra vệ sinh lớp học
- GVCN khối lớp 8 nhắc nhở HS tham gia học nghề phổ thông đầy đủ, chuẩn bị thi nghề vào ngày 05/4/2015
- GVCN các khối lớp kiểm tra hồ sơ của học sinh để chuẩn bị kiểm tra.
- Văn phòng: theo dõi dạy thay, dạy bù, dạy tăng tiết, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường lớp 8, dạy học có ƯD CNTT, mượn trả thiết bị.
4. Công tác Đoàn thể
- Thực hiện theo kế hoạch Công đoàn, Đoàn và Đội TN (Tuần 30 năm học 2014-2015)


Nơi nhận: P. HIỆU TRƯỞNG
- Ban lãnh đạo
- TTCM, TTCN

Nguyễn Thị Thủy Tiên