dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch CM tuần 31 mien phi,tai lieu Kế hoạch CM tuần 31 mien phi,bai giang Kế hoạch CM tuần 31 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/3/2015 4:57:54 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD & ĐT LẠC DƯƠNG
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lạc Dương, ngày 6 tháng 4 năm 2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tuần 31: Từ ngày 6/4/2015 đến ngày 11/4/2015

1. Chính trị-tư tưởng.
- Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên GV an tâm công tác, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.
- Tiếp tục động viên tất cả GV thực hiện nghiêm túc có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.
- Động viên GV và HS thực hiện tốt kế hoạch nhà trường.
2. Chuyên môn.
- Tiến hành dạy học tuần 31 theo TKB.
- Giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, GV chậm chương trình sắp xếp thời gian dạy bù cho HS, thường xuyên truy cập vào website trường để cập nhật thông tin.
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8, dạy thêm 3 môn Ngữ văn, Toán, Anh văn khối lớp 6 (trừ lớp 6A1), khối lớp 9 theo TKB đã đăng ký.
- Các tổ CM hoàn thành thao giảng, kiểm tra nội bộ HKII, dự giờ đánh giá tay nghề giáo viên, kiểm tra HSSS các GV trong tổ. (nộp kết quả thao giảng, hồ sơ kiểm tra nội bộ về chuyên môn vào ngày 10/4/2015)
- Các tổ chuyên môn hoàn thành sản phẩm bài giảng E-learning (1 sản phẩm/1 GV) nộp về chuyên môn ngày 12/4/2015.
- Tổ Anh văn – nghệ thuật phân công dạy thay cô Oanh tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Anh (28/3-18/4/2015).
- Đc Tiên tham gia học lớp TC LLCT từ ngày 8-13/4/2015
3. Công tác chủ nhiệm, văn phòng
- GVCN các lớp chú ý ổn định nề nếp lớp học, tăng cường theo dõi việc thực hiện nội quy, nề nếp của lớp, chấn chỉnh việc thực hiện đồng phục của học sinh, nhắc nhở HS đi học chính khoá, học tăng tiết đầy đủ, thường xuyên kiểm tra vệ sinh lớp học
- Tổ trưởng chủ nhiệm lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ của các khối lớp (khối 9: nộp biên bản kiểm tra 7/4/2014; khối 6, 7, 8 nộp biên bản kiểm tra 16/4/2014.
- Văn phòng: theo dõi dạy thay, dạy bù, dạy tăng tiết, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường lớp 8, dạy học có ƯD CNTT, mượn trả thiết bị.
4. Công tác Đoàn thể
- Thực hiện theo kế hoạch Công đoàn, Đoàn và Đội TN (Tuần 32 năm học 2014-2015)


Nơi nhận: P. HIỆU TRƯỞNG
- Ban lãnh đạo
- TTCM, TTCNNguyễn Thị Thủy Tiên