dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kế hoạch công đoàn tháng 4 mien phi,tai lieu kế hoạch công đoàn tháng 4 mien phi,bai giang kế hoạch công đoàn tháng 4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 4:58:03 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
`CÔNG ĐOÀN GD Đăk Glong
CĐCS TRƯỜNG TH Nơ Trang Lơng
Số: 10 / KH-CĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2015


KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 04/2015
I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 03:
-Tư tưởng chính trị 100% ĐVCĐ có tư tưởng vững vàng, thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
-Hoạt động chuyên môn : Thực hiện theo kế hoạch chuyên môn đã đề ra
- Hoạt động Công đoàn : Công đoàn đã duy trì thực hiện các phong trào trong nhà trường : tổ chức tốt mít tin ôn lại truyền thống ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
- Tổ chức thi nấu ăn và trò chơi dân gian.
- Thực hiện tốt việc thăm hỏi và chăm lo đời sống cho CB, GV, NV.
- Tặng quà cưới cho 2đc (Hương, Liên)
- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem xét đề nghị cấp trên đưa đi học đối tượng Đảng.
- Xét nâng lương đúng niên hạn quý I/2015 cho 03đc (Huyên, Hiệp, Lệ)
-Nâng lương trước thời hạn : 3 đc (Hùng, H Yến, Phạm T Ngọc).
- Công đoàn đã hoàn thành hồ sơ theo quy định.
- Tham gia các cuộc họp cấp đề xuất
* Các hoạt động khác tham gia đầy đủ
* Tồn tại : +Phong tràoTDTT thời gian qua bị gián đoạn
+Tinh thần đoàn kết nội bộ chưa cao
+Chấp hành giờ giấc chưa đảm bảo, vi phạm quy chế chuyên môn
+Chưa chấp hành để xe đúng nơi quy định
II/ KẾ HOẠCH THÁNG 04/2015:
Chủ điểm:
- Kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước .
- Chào mừng ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3.
1/ Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
- Giáo dục truyền thống đấu tranh bất khuất, anh dũng của quân và dân miền Nam trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.
- Giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam.
- Vận động CB, GV, NV và học sinh lập thành tích chào mừng ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4, ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3.
2/ Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đội ngũ CB – GV – NV:
- Tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt các chế độ chính sách của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
-Tiếp tục thực hiện tốt công tác thăm hỏi, và chăm lo đời sống cho CB,GV,NV.
- Phát động các phong trào TDTT trong nhà trường.
3/ Công tác xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia quản lý ngành và thực hiện các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua:
- Tiếp tục vận động công đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn các cấp, quy định của ngành.
- Vận động 100% CĐV tham gia đánh giá cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn giao thông.
- Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ, thăm lớp, tổ chức các chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua "Hai tốt" ở HK II.
4/ Công tác nữ công:
- Vận động nữ CB, GV thực hiện tốt mục tiêu DS – KHHGĐ, chăm sóc và khám sức khỏe định kỳ.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" trong nữ CB, GV, NV.
5/ Công tác tài chính:
- Trích nộp kinh phí công đoàn và thu đoàn phí đúng qui định.
- Thực hiện tốt về hồ sơ tài chính và công khai tài chính.
TM. CHI BỘ TM. BCH CÔNG ĐOÀN
Bí thư Chủ tịch