dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2015 mien phi,tai lieu KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2015 mien phi,bai giang KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 8:32:32 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG / NĂM HỌC 2014 – 2015
Tháng: 4 / 2015 ( HỌC KỲ II )
Chủ điểm của tháng: Hòa bình và hữu nghị
Số
TT
Công tác
Người phụ trách
 Kết quả
thực hiện
Điều chỉnh kế hoạch
Ghi
chú

A
CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ:

01
- Giáo dục học sinh nắm được:
+ Ý nghĩa ngày 02/4/2015 – ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa.
+ Ngày 30/4/2015- ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thông qua sinh hoạt chủ điểm.
- Giáo dục HS truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”: Ngày mùng 10/3 âm lịch – ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
HT, TPT, GVCN
02
CB-GV-NV và học sinh có lập trường tư tưởng vững vàng với mục tiêu của Đảng và Nhà nước.
HT, GVCN
B
CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

I
DẠY VÀ HỌC:

01
- Dạy học theo thời khóa biểu :Từ tuần 30 đến tuần 34 theo PPCT.

PHT, TTCM, GV
02
- HS thực hiện tốt chuyên cần và tham gia tích cực học tập trên lớp.
GV Bộ môn
03
- HS tham gia bồi dưỡng HS giỏi lớp 8.
PHT,
GVBD
04
- Tăng cường dự giờ đồng nghiệp để học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
GV
05
- Sinh hoạt tổ chuyên môn :
+ Tập trung nâng cao chất lượng bộ môn. Phân công giáo viên soạn đề cương ôn tập, ra đề thi HKII theo sự phận công của BGH. ( Lưu ý : Các môn lớp 9, Sở GD ra đề, giới hạn chương trình – tuần 13 HKII- tuần 32 chương trình ).
+ Sinh hoạt nhóm chuyên môn : tổ trưởng cần định hướng để nội dung sinh hoạt phong phú hơn.
TTCM, GV
06
- GVBM tổ chức ôn tập HS hiệu quả, chất lượng.
GVBM
07
- GV cập nhật điểm số kịp thời.

08
-Tổ chức kiểm tra HKII đúng qui chế và theo hướng dẫn của Phòng GD.
PHT
II
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH VÀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM:

01
Công tác chủ nhiệm lớp :Tập trung GD học sinh:
- Giáo dục học sinh thực hiện tốt 10 điều văn minh.
- Tác phong : Thực hiện tốt đồng phục theo qui định của người học sinh.
- Giáo dục trong học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường.
- GVCN tăng cường phối hợp với cha mẹ HS trong công tác giáo dục học sinh cá biệt.
- Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp tháng 04 trình Hiệu trưởng ký duyệt.
- GD HS ý thức học tập và tiến tới kiểm tra HKII đạt kết quả cao.
- GVCN lớp 9 tổ chức họp PHHS triển khai công tác xép tốt nghiệp THCS và tuyển sinh 10 ( 26/4 – Chủ nhật ).
- GVCN lớp 9 chuẩn bị hồ sơ xét TNTHCS ( 06 GVCN, thầy Dũng, thầy Vinh – Cô Nga PHT chịu trách nhiệm phân công và hoàn thành hồ sơ ).
- GV bộ môn, GVCN hoàn thành điểm theo chương trình VIMIC, thầy Dũng đã gửi ( thầy Dũng – khối 8,9; thầy Vinh khối 6,7).
GVCN
02
- GVCN chuẩn bị các tiết mục văn nghệ của lớp, tham gia tổng duyệt vào ngày 05/4; chạy chương trình 09/4( buổi sáng) và công diễn 18/4.
GVCN
III
GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG VÀ HƯỚNG NGHIỆP:

01
- Giáo dục hướng nghiệp: Thực hiện chủ đề GD hướng nghiệp tháng 04/2015.
- Trường trung cấp nghề Vạn Ninh hướng nghiệp nghề cho PHHS lớp 9.
GVCN
IV
GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA, LỒNG GHÉP (An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Phòng chống tội phạm, AIDS,.....)

01
GV, HS thực hiện tốt an toàn khi tham gia giao thông và thực hiện dạy lồng ghép trong bộ môn GDCD.
HT, TTCM, TPT
02
Tiếp tục thực hiện giảng dạy lồng ghép bảo vệ môi trường trong môn Địa lý, Sinh học, Ngữ văn.
PHT, GV Địa, Sinh, Văn
C
THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA:

01
 - CB-GV-CNV và học sinh thực hiện tốt cuộc vận động học tập