dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch cụ thể tháng 3/2015 mien phi,tai lieu Kế hoạch cụ thể tháng 3/2015 mien phi,bai giang Kế hoạch cụ thể tháng 3/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 6:21:27 AM
Filesize: 0.01 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

KẾ HOẠCH THÁNG 03/2015

Chủ đề : NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN 08/3; 10/3; 26/3

1-Công tác tư tưởng chính trị :
- Thực hiện tốt các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn.
- Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
- Tiếp tục thực hiện ATGT, ATTP, tham gia hội thi tìm hiểu Pháp luật.
2- Công tác chuyên môn:
- Tiếp tục thao giảng: đ/c Mão (Tuần 29-30).
- Giảng dạy đúng chương trình, đúng tiến độ (Từ tuần 26 đến 29).
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Tăng cường các biện pháp giáo dục và phụ đạo h/s yếu nhằm nậng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển giải Toán để thi Huyện (12/3), thi Tỉnh (20/3).
- Nhắc nhở và động viên h/s ôn luyện và thi GTTM quý II (15/3)
- Hoàn thiện SKKN dự thi cấp huyện. (Nộp CM nhà trường 25/3).
- Hướng dẫn h/s tham dự Kì thi Tài năng Tin học cho học sinh Tiểu học.
- Tham gia bình bầu GVCNG cấp Trường, sinh hoạt chuyên môn cụm (18/3).
- Tổ trưởng dự giờ tất cả các giáo viên để xếp loại giáo viên trong tháng.
3- Công tác đoàn thể, phong trào :
- Tham gia bình xét hai giỏi và tọa đàm dịp 08/3.
- Tham gia thi tìm hiểu Pháp luật.
- Khuyến khích h/s làm thơ, văn về bà, mẹ , cô, chị, em,…
- Giáo viên CN tập luyện cho h/s thi HKPĐ cấp Trường vào 26/3.
4- Công tác khác :
- Tổ chức học sinh dọn vệ sinh, chăm sóc, tưới cây thường xuyên.
- Cập nhật hồ sơ sổ sách kịp thời.

Eakar, ngày 06 tháng 03 năm 2015
Tổ trưởng :
PHẠM XUÂN TOẠN


KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 03


THỜI GIAN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TUẦN 26
02-06/03
- Thực hiện chương trình tuần 26.
- Duy trì các nền nếp sinh hoạt và học tập.
- Tăng cường kèm cặp h/s yếu ngay trong các giờ học.
- Động viên nhắc nhở h/s thi Toán, GTTM trên mạng.
- Tổ chức học sinh tìm hiểu về ngày thành lập Đoàn (26/03).
- Tiếp tục bồi dưỡng cho em Hà Châu thi kể chuyện Bác Hồ.

TUẦN 27
09-13/03
- Thực hiện chương trình tuần 27.
- Duy trì và chấn chỉnh các nền nếp ra về, sinh hoạt và học tập.
- Tiếp tục thực hiện phụ đạo, kèm cặp h/s yếu ngay trong các tiết học.
- Tiếp tục rèn chữ viết cho h/s.
- Tiếp tục chuẩn bị cho em Hà Châu thi kể chuyện Bác Hồ.
- Chuẩn bị sinh hoạt chuyên môn cụm.

TUẦN 28
16-20/03
- Thực hiện chương trình tuần 28.
- Tiếp tục chấn chỉnh nề nếp học sinh.
- Tiếp tục dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm.
- Thực hiện phụ đạo, kèm cặp h/s yếu ngay trong các tiết học.
- Tiếp tục rèn chữ viết cho h/s.
- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Tiếp tục bồi dưỡng cho em Hà Châu thi kể chuyện Bác Hồ.
- Tập luyện cho học sinh chuẩn bị thi Hội khỏe Phù Đổng.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm. (18/3)

TUẦN 29
23-27/03
- Thực hiện chương trình tuần 29.
- Tiếp tục duy trì và chấn chỉnh nề nếp học sinh.
- Tiếp tục dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm.
- Thực hiện phụ đạo, kèm cặp h/s yếu ngay trong các tiết học.
- Tiếp tục rèn chữ viết cho h/s.
- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Động viên, khích lệ học sinh tham gia HKPĐ 26/3.
- Tiếp tục bồi dưỡng cho em Hà Châu thi kể chuyện Bác Hồ.