dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch ngày hội VSTH 2016-2017 mien phi,tai lieu Kế hoạch ngày hội VSTH 2016-2017 mien phi,bai giang Kế hoạch ngày hội VSTH 2016-2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/27/2017 3:27:11 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT ĐẠ HUOAI
TRƯỜNG TH – THCS ĐẠ TỒN

Số 11 /KH- THTHCSĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đạ Tồn, ngày 13 tháng 02 năm 2017KẾ HOẠCH
Tổ chức “Ngày hội vệ sinh trường học” năm học 2016 - 2017


Thực hiện công văn số 40/PGDĐT Đạ Huoai , ngày 02/ 02/2017 V/v: Hướng dẫn hoạt động tháng 02/2017 ở bậc Tiểu học.
Thực hiện kế hoạch tháng 02/2017 của nhà trường
Nhằm khuyến khích sự tham gia tích cực của học sinh trong việc cải thiện vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, nhà trường xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức “Ngày hội vệ sinh trường học” năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nâng cao ý thức của học sinh, giáo viên, cộng đồng về vai trò của vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học và ở cộng đồng.
- Cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường của học sinh.
- Đảm bảo việc sử dụng, bảo quản tốt công trình vệ sinh trong nhà trường và ở gia đình.
- Thúc đẩy sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo địa phương, nhà trường, cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể để học sinh thực hành tốt và tham gia tuyên truyền về vệ sinh cá nhân và vệ sinh mội trường trong trường học, tại gia đình và cộng đồng.
II. CHỦ ĐỀ NỘI DUNG
- Chủ đề:
“Chúng ta cùng nhau rửa tay bằng xà phòng, giữ gìn nhà vệ sinh thật sạch sẽ, chung tay bảo vệ môi trường”.
Nội dung:
Học sinh tìm hiểu và ôn lại các chủ đề sau:
1/ Vệ sinh cá nhân:
+ Sự cần thiết phải giữ gìn vệ sinh cá nhân.
+ Vệ sinh thân thể: rửa tay, rửa mặt, tắm giặt.
2/ Vệ sinh môi trường:
Nhằm biết cách giữ vệ sinh và phòng chống một số bệnh như:
+ Một số bệnh liên quan đến nước và điều kiện vệ sinh: Bệnh đường tiêu hóa, bệnh giun sán, bệnh do muỗi truyền, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, cúm gia cầm.
+ Nước sạch và các loại hình cấp nước sạch.
+ Tiêu chuẩn nhà vệ sinh hợp vệ sinh và nhà tiêu hợp vệ sinh.
+ Cách sử dụng và bảo quản các loại nhà tiêu hợp vệ sinh.
+ Cách thu gom và xử lý rác, nước thải.
+ Trách nhiệm của nhà trường tuyên truyền về thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh cá nhân (giữ gìn sức khỏe, phòng tránh các bệnh truyền nhiễm, chăm sóc sức khỏe răng miệng); vệ sinh môi trường ở trường học.
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC
1/ Tổ chức 01 buổi, vào chiều ngày 25 tháng 2 năm 2017 ( Thứ bảy).
2/ Thời gian biểu các hoạt động:
IV. ĐỊA ĐIỂM
Địa điểm tổ chức các hoạt động:
- Tập trung tại sân trường.
V. THÀNH PHẦN
- CB-GV-NV: 10 người.
- Toàn thể học sinh lớp 1 đến lớp 5 tham gia ngày hội.
VI. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG HOẠT ĐỘNG (được chia ra thành từng tiểu ban).
Trưởng ban: Ông Vũ Xuân Chiến; chịu trách nhiệm chung về tổ chức, đánh giá rút kinh nghiệm.
Phó ban: Ông Lê Ngọc Tuấn; lập kế hoạch, theo dõi các hoạt động của các tiểu ban.
Ông Phạm Quang Thành - kế toán – Thành viên.
Bà Uông Thị Thủy: Văn thư – chuẩn bị cơ sở vật chất, nguyên vật liệu phục vụ ngày hội.
Thư ký: Bà Bùi Thị Bình; ghi biên bản các cuộc họp và hoạt động chung của ngày hội, tổng hợp các biên bản Hội thi, lập hồ sơ quyết toán.
1/ Tiểu ban vệ sinh:
Phụ trách: Nguyễn Thị Phượng.
Thành viên: Ngân Thị Huệ; Nguyễn Thị Ngọc Bút, Lê Thị Cúc, Võ Thị Hương, Nguyễn Văn Đức.
2/ Tiểu ban Hái hoa dân chủ:
Phụ trách: Hà Huy Tá, Bùi Thị Bình.
Thành viên: Ngân Thị Huệ; Nguyễn Thị Ngọc Bút, Lê Thị Cúc, Võ Thị Hương, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Thìn, Nguyễn Thị Thương.
3/ Tiểu ban giám khảo:
- Ông: Vũ Xuân Chiến.
- Ông: Nguyễn Văn Thìn.
- Bà: Bùi Thị Bình.
- Bà Nguyễn Thị Phượng.
- Ông: Phạm Văn Phước.
- Ông: Ngô Văn Hưng.
4/ Đánh giá rút kinh nghiệm:
Phụ trách: Vũ Xuân Chiến.
Thành viên: Tất cả CB-GV khối tiểu học; Tổng phụ trách