dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch phát triển GD Năm học 2015-2016 mien phi,tai lieu Kế hoạch phát triển GD Năm học 2015-2016 mien phi,bai giang Kế hoạch phát triển GD Năm học 2015-2016 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 9:19:39 AM
Filesize: 0.09 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG, LỚP,
GIÁO VIÊN, HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016
ĐƠN VỊ TIỂU HỌC GIA AN 2

NỘI DUNG CHI TIẾT
ĐƠN VỊ TÍNH
TỔNG SỐ
SỐ HỌC SINH HIỆN CÓ NĂM HỌC 2014-2015
(Đầu năm học)
TỔNG SỐ
DỰ KIẾN NĂM HỌC 2015-2016
5 buổi
6-9 buổi
10 buổi
Bán trú

5 buổi
6-9 buổi
10 buổi
Bán trú

1. Tuyến mới đầu năm
Học sinh- Trong đó: Lớp 1

54

54


66

662. Tổng số học sinh

296

296


318

318- Trong đó:
+ Lớp 1

54

54


68

68+ Lớp 2

76

76


54

54+ Lớp 3

61

61


76

76+ Lớp 4

59

59


61

61+ Lớp 5

46

46


59

59+ Học sinh học Tin học
+ Học sinh học tiếng Anh

166

166


196

1963. Tổng số lớp
Lớp
13

13


14

14+ Lớp 1

2

2


3

3+ Lớp 2

3

3


2

2+ Lớp 3

3

3


3

3+ Lớp 4

3

3


3

3+ Lớp 5

2

2


3

34. Tổng số CB,GV,NV
Người
26
26

- Ban giám hiệu

02
02

- Giáo viên giảng dạy

19
19

- Giáo viên chuyên trách

01
01

5. Nhân viên
Người
04
04

6. Cơ sở vật chất
Phòng
8
22

- Phòng học

8
10

+ Số phòng xây mới
+ Số phòng phải mượn
+ Số phòng sửa chữa
+ Số phòng cần xây mới

22
22

- Phòng chức năng
Phòng
12
12

7. Bàn ghế giáo viên
Bộ
10
10

8. Bàn ghế học sinh
Bộ
180
180


- Số học sinh 6 tuổi vào lớp 1: 66/so với tổng số trẻ 6 tuổi tại địa phương 66; tỷ lệ: 100%;
HIỆU TRƯỞNGPhan Văn Lý