dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch tháng 3/2015 mien phi,tai lieu Kế hoạch tháng 3/2015 mien phi,bai giang Kế hoạch tháng 3/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 6:20:56 AM
Filesize: 0.01 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DỤC EAKAR
Trường TH Trần Hưng Đạo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

KẾ HOẠCH THÁNG 03/2015 - TỔ KHỐI 5

Chủ đề : NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN 08/3; 10/3; 26/3
1-Công tác tư tưởng chính trị :
- Thực hiện tốt các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn.
- Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
- Tiếp tục thực hiện ATGT, ATTP, tham gia hội thi tìm hiểu Pháp luật.
2- Công tác chuyên môn:
- Tiếp tục thao giảng: đ/c Mão (Tuần 29-30).
- Giảng dạy đúng chương trình, đúng tiến độ (Từ tuần 26 đến 29).
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Tăng cường các biện pháp giáo dục và phụ đạo h/s yếu nhằm nậng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển giải Toán để thi Huyện (12/3), thi Tỉnh (20/3).
- Nhắc nhở và động viên h/s ôn luyện và thi GTTM quý II (15/3)
- Hoàn thiện SKKN dự thi cấp huyện. (Nộp CM nhà trường 25/3).
- Hướng dẫn h/s tham dự Kì thi Tài năng Tin học cho học sinh Tiểu học.
- Tham gia bình bầu GVCNG cấp Trường, sinh hoạt chuyên môn cụm (18/3).
- Tổ trưởng dự giờ tất cả các giáo viên để xếp loại giáo viên trong tháng.
3- Công tác đoàn thể, phong trào :
- Tham gia bình xét hai giỏi và tọa đàm dịp 08/3.
- Tham gia thi tìm hiểu Pháp luật.
- Khuyến khích h/s làm thơ, văn về bà, mẹ , cô, chị, em,…
- Giáo viên CN tập luyện cho h/s thi HKPĐ cấp Trường vào 26/3.
4- Công tác khác :
- Tổ chức học sinh dọn vệ sinh, chăm sóc, tưới cây thường xuyên.
- Cập nhật hồ sơ sổ sách kịp thời.
Eakar, ngày 06 tháng 03 năm 2015
Tổ trưởng :
PHẠM XUÂN TOẠN