dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KE HOACH THÃNG 4-15-NVS mien phi,tai lieu KE HOACH THÃNG 4-15-NVS mien phi,bai giang KE HOACH THÃNG 4-15-NVS mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 3:37:44 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT TP. QUY NHƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGÔ VĂN SỞ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/KH-NVS Quy Nhơn, ngày 01 tháng 4 năm 2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2015
Chủ điểm: Hòa bình và hữu nghị

1. Tư tưởng chính trị:
- Tổ chức các họat động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/4/1975-30/4/2015) và ngày Quốc Tế Lao Động 1/5 và ngày Giỗ tổ Hùng Vương;
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự hoc và sáng tạo”;
- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức cho CB-GV-NV và HS .
2. Công tác chuyên môn:
- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, PPCT, nội dung giảm tải. Tiếp tục thao giảng và áp dụng PPDH tích cực, tăng cường sử dụng BĐTD trong các tiết ôn tập, hệ thống kiến thức;
- Triển khai thực hiện các chuyên đề ở các tổ, nhóm chuyên môn;
- KTNB: Đột xuất, thường xuyên, toàn diện, chuyên đề;
- Thống nhất đề cương ôn tập HK2, ra đề KT, đáp án, biểu điểm HK2;
- Ôn tập, bồi dưỡng, phụ đạo HS các khối, bồi dưỡng Tin trẻ cho HS 8;
- Chuẩn bị hồ sơ xét GVCN lớp giỏi cấp trường NH 14-15 (theo CV 1418/SGDĐT-GDTrH ngày 14/10/2013): L.Hoa, Hảo; và xét tiếp HKI NH 15-16 để HKII dự thi GVCN lớp giỏi cấp TP;
- Triển khai CV 470/SGDĐT ngày 05/3/2015 về Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2015: Nộp hồ sơ lĩnh vực thi vào ngày 24/4, nộp kết quả vào 05/5/2015;
- Kiểm tra HKII tiếng Anh 6,7, 8,9 gồm 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) như HKI cho lớp 6 (nhóm tiếng Anh dặn dò cho HS và chuẩn bị máy nghe);
3. Công tác khác:
- Hội nghị giữa nhiệm kỳ CĐCS 2015-2017 bầu lại BCH mới dự kiến T.Bảy/18/4/2015; Nhân sự gồm 4 đ/c: Lại, L.Phương, Thịnh, Hảo;
- Học lớp Đối tượng Đảng: Nga, Lan;
- Hiệu trưởng ra các QĐ, phân công CB-GV-NV làm nhiệm vụ công tác kiểm tra, lên lịch kiểm tra HKII năm học 14-15;
- Tiếp tục học tập quán triệt CV 129/Sở GDĐT-GDTrH, TT 29, TT 30, CV 1304/HD-SNV Bình Định, HD 358;
- Phát hành các mẫu đánh giá chuẩn HT, PHT, giáo viên, cuộc vận động :"ĐĐ, TH, ST"; đánh giá công chức: 4TT;
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ toàn cầu giáo dục cho mọi người”;
- Thực hiện phần mềm VEMIS HK2 năm học 2014 – 2015;
- Tăng cường vệ sinh trường lớp và chăm sóc cây cảnh ;Mua thêm chổi quét cho các lớp (04 chổi đót + 02 chổi xương), thống nhất nộp tiền là: ...................... Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn, bảo vệ của công, tài sản nhà trường;
- Kiểm tra hồ sơ, học bạ khối 9; Khối 8 chuẩn bị thi tốt nghiệp nghề khóa ngày ...../6/2015;
- Tiếp tục công tác PCGD năm 2015 (Quản lý dữ liệu trên hệ thống thông tin PCGD-CMC);
- Thực hiện công tác thu chi tài chính theo dự toán được duyệt, quyêt toán NSNN quý I;
HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Thái