dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kế hoạch tháng 4 mien phi,tai lieu kế hoạch tháng 4 mien phi,bai giang kế hoạch tháng 4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/4/2015 8:51:24 AM
Filesize: 0.06 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LẠC DƯƠNG
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG

Số: /KH-CTT
Cộng HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạc Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2015

HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2015
I.Công tác trong tâm của tháng.
-tục thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; tiếp tục phấn đấu việc đăng ký và học tập tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong năm 2015.
- Chuẩn bị các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng tư: 3/4, 30/4 và giổ tổ Hùng Vương.
-Tiến hành dạy học chương trình học kỳ II, ôn tập và tổ chức kiểm tra học kỳ II.
-Tiếp tục dạy thêm trong nhà trường, bồi dưỡng cho học sinh khối lớp 8.
- Kiểm tra hồ sơ lớp 9 để chuẩn bị xét tốt nghiệp.
- Thực hiện chuyên đề tháng 4. Tổ chức giỗ tổ Hùng vương.
- Thực hiện chi lương tháng 4; Thanh quyết toán chế độ còn tồn động; duyệt quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015.
II. Triển khai thực hiện.
1. Công tác tổ chức, chính trị tư tưởng.
- Tuyên truyền cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015;
- Tuyên truyền động viện CB-GV-CNV hoàn thành tốt nhiệm vụ chào mừng ngày 3/4, 30/4 và giỗ tổ Hùng Vương.
2. Chuyên môn.
-Thực hiện dạy học từ tuần 30->34 ( Riêng các môn ngữ văn, toán và tiếng Anh lớp 9 hoàn thành chương trình).
-Tiếp tục kiểm tra nội bộ học, hoàn thành thao giảng kỳ II.
-Tiếp tục dạy thêm trong nhà trường và bồi dưỡng học sinh giỏi khối lớp 8.
-Thực hiện chuyên đề tháng 4. Thi nghề phổ thông( 5/4).
- Tiến hành ôn tập, ra đề và tổ chức kiểm tra học kỳ.
3. Công tác khác.
- Văn phòng sắp xếp, khắc phục những tồn tại các loại hồ sơ trong kết luận kiểm tra. Chi lương tháng 4 và thanh toán các chế độ tồn đọng.
- Công đoàn và văn phòng cân đối kinh phí chuẩn bị cho các hoạt động giỗ tổ Hùng Vương.
- Lao động xây dựng kế hoạch và phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc để thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp ( chú ý một số vấn đề tồn tại mà đoàn thanh tra sở đã góp ý).
- Đoàn thanh niên: Triển khai kế hoạch đoàn tháng 4; Trong đó cần chú kế hoạch giỗ tổ Hùng Vương.
- Liên đội tiếp tục các hoạt động về thi đua, nề nếp và tổ chức các hoạt động của liên đội; Chuẩn bị cho công tác kiểm tra của HĐĐ, đưa học sinh đi thi kể chuyện tấm gương đạo đức HCM. Chuẩn bị giỗ tổ Hùng Vương.
- Bảo vệ thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ giữ gìn tài sản cũng như bảo vệ an ninh trật tự , việc sử dụng điện nước.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-Ban lãnh đạo
-TTCM,bộ phận
-Lưu hồ sơ

ĐẶNG QUỐC CÔNG