dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ke hoach tháng 4 mien phi,tai lieu ke hoach tháng 4 mien phi,bai giang ke hoach tháng 4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 3:43:25 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TÔ VĨNH DIỆN

KẾ HOẠCH THÁNG 04/2015.
Chủ điểm: Hòa bình và hữu nghị

I/ CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG :
- Tuyên truyền đến học sinh tinh thần yêu nước thông qua ngày lễ chiến thắng 30/4,1/5.
- Giáo dục các em biết lễ phép với người lớn tuổi
- Biết đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập , phát huy truyền thống của nhà trường .
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM:
- Tiếp tục kiểm tra nề nếp, tác phong học sinh ,lao động vệ sinh trường lớp.
- Liên Đội tiếp tục tập luyện học sinh để tham gia cuộc thi “Đội em kể chuyện Bác Hồ ” cấp thành phố ,cuộc thi do Hội Đồng Đội tổ chức .
- Tiếp tục sinh hoạt chi đội mẫu và duy trì sinh hoạt sao nhi đồng ,sinh hoạt NGLL vào chiều thứ 4 hằng tuần .
- Liên Đội tiếp tục tập luyện bài dân vũ “khăn quàng thắm mãi vai em ” cho thể dục giữa giờ.
- Thực hiện nghiêm túc nề nếp học tập: Đi học đúng giờ, làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.
- Tổ chức tiết sinh hoạt ngoại khóa về ATGT , trò chơi tập thể , ôn 1 số bài hát truyền thống và múa dân vũ .
- Chuẩn bị ôn tập tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi kiểm tra học kỳ II.
- Tăng cường chất lượng công tác kiểm tra của cờ đỏ ,kiểm tra đột xuất nề nếp, vệ sinh lớp học đầu giờ và trong các giờ ra chơi.
- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đôi bạn cùng tiến”.
III / TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
-Họp, phổ biến kế hoạch cho cán bộ chi đội. Liên đội
-Tuyên truyền phổ biến kế hoạch qua chào cờ đầu tháng
- Phối hợp giáo viên chủ nhiệm thực hiện các nội dung theo kế hoạch
- Phối hợp chi đoàn giáo viên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện theo kế hoạch của các chi đội .
- Tăng cường kiểm tra chặt chẽ nề nếp và giữ gìn vệ sinh trường lớp.
- Tham mưa với BGH nhà trường tổ chức các hoạt động.
Buôn Ma Thuột, Ngày 30 tháng 3 năm 2015
Duyệt BGH Tổng Phụ TráchTrần Thị Hường Trần Công Thanh