dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch thi đồ dùng dạy học mien phi,tai lieu Kế hoạch thi đồ dùng dạy học mien phi,bai giang Kế hoạch thi đồ dùng dạy học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/27/2017 3:20:49 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD & ĐT ĐẠ HUOAI TRƯỜNG TH - THCS ĐẠ TỒN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Số: /KH-THTHCSĐT
Đạ Tồn, ngày 07 tháng 02 năm 2017KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI ĐDDH TỰ LÀM CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của trường TH - THCS xã Đạ Tồn.
Trường TH - THCS xã Đạ Tồn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường năm học 2016 – 2017 với những nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Việc tổ chức thi ĐDDH là hoạt động nâng cao chất lượng dạy học của GV, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy tính tích cực tìm tòi, học hỏi, say mê nghiên cứu khoa học trong giảng dạy của GV.
- Cùng với các hoạt động khác trong nhà trường tạo không khí thi đua, phấn khởi chào mừng nhiều sự kiện lớn năm 2017 của nhà trường.
- Tổ chức khoa học, hiệu quả và tiết kiệm
II. Đối tượng, nội dung, hình thức thi:
1. Đối tượng: 3 tổ CM, Toàn bộ GVBM trong trường (Nếu GV đã tham gia đồ dùng chung với tổ CM thì có thể tham gia riêng).
2. Nội dung thi:
- Thi thiết kế bài giảng e-learning đối với tất cả các môn học; khuyến khích giáo viên tham gia thi thiết kế bài giảng e-learning theo chủ đề “Dư địa chí” liên quan đến văn hóa, lịch sử, địa lí, phong tục tập quán, văn hóa xã hội, quê hương đất nước.
- Xây dựng phần mềm, công cụ hỗ trợ dạy và học các môn học thuộc chương trình giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành.
- Xây dựng Kho học liệu điện tử.
- Các giải pháp ứng dụng CNTT có hiệu quả.
- Các dạng đồ dùng phục vụ giảng dạy (Chưa có trong kho thiết bị): Tranh, Ảnh, Đĩa, thiết bị …
3. Yêu cầu đối với bài dự thi
3.1 Bài giảng điện tử e-learning
- Bài giảng được xây dựng theo bài, theo chương hoặc theo cả chương trình môn học. Nội dung đầy đủ, chính xác, khoa học, đảm bảo tính hệ thống; phương pháp dạy học hợp lý;
- Bài giảng phải được xây dựng trên các công cụ hỗ trợ đóng gói sản phẩm theo chuẩn SCORM;
- Sản phẩm bài giảng phải do chính giáo viên thiết kế và xây dựng. Không phải là sản phẩm dự thi các cuộc thi khác hoặc đã được bán, cho, tặng, chuyển nhượng bản quyền; Có bản thuyết minh, mô tả các đặc điểm, hiệu quả sử dụng (trong đó giới thiệu và nhấn mạnh quan điểm, ý đồ của tác giả khi xây dựng bài giảng; mục đích, yêu cầu, tài liệu và website tham khảo, chuẩn bị học liệu…);
- Tất cả các tư liệu sử dụng trong sản phẩm dự thi đều phải có thông tin về nguồn gốc;
- Bắt buộc trang đầu tiên của bài giảng ghi rõ theo mẫu (phụ lục 1)
- Trang cuối của bài giảng cần nêu rõ các tài liệu và website tham khảo.
3.2 Phần mềm
Các phần mềm do giáo viên lập trình hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ để hoàn thành phục vụ cho việc giảng dạy và quản lý như: Lập trình phần mềm mô phỏng các thí nghiệm ảo (không nộp các phần mềm như quản lý trường học, quản lý thư viện, thiết bị,...) và giải quyết các vấn đề thực tiễn giáo dục khác. Chú ý tính mới, sáng tạo và hiệu quả sử dụng.
3.3 Kho học liệu điện tử
Tập hợp theo chủ đề: Các bài giảng điện tử, các phần mềm, các công cụ hỗ trợ giảng dạy, các tư liệu, tập hợp đề kiểm tra đề thi học sinh giỏi các cấp, âm thanh, hình ảnh, đoạn phim,...ghi trên đĩa CD hoặc DVD được sắp xếp theo danh mục phù hợp để thuận tiện khai thác (chú ý: Phải có danh mục tên các bài giảng hoặc phần mềm thể hiện số lượng và độ phong phú của kho học liệu,...)
3.4 Các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin.
- Trình bày các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin đã được áp dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực quản lý, giảng dạy, học tập, bồi dưỡng,...
3.5 Các đồ dùng khác:
- Khi thiết kế phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản về đồ dùng phục vụ dạy học.
4. Hình thức thi: Tự chọn
III. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi