dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch thi sáng tạo KHKT 2014 - 2015 mien phi,tai lieu Kế hoạch thi sáng tạo KHKT 2014 - 2015 mien phi,bai giang Kế hoạch thi sáng tạo KHKT 2014 - 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 8:55:46 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT CAN LỘC

Số: – KH/HT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Can Lộc, ngày 05 tháng 4 năm 2015

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp trường
năm học 2014 – 2015
Thực hiện Công văn số 03/BTCHTCT của UBND huyện Can Lộc về việc tổ chức Hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp huyện, Ban Giám hiệu trường THPT Can Lộc xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp trường năm học 2014 – 2015 với những nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Khuyến khích học sinh NCKH; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn;
- Góp phần phát triển năng lực của học sinh; nâng cao chất lượng dạy học;
- Bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, biết ứng dụng kiến thức đã học để giải những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống;
- Giúp học sinh phương pháp nghiên cứu khoa học: Hình thành ý tưởng, đề xuất giả thuyết khoa học, giải quyết vấn đề, báo cáo kết quả; Tạo cơ hội cho học sinh được chia sẻ các ý tưởng khoa học với bạn bè trong và ngoài trường.
II. Đối tượng dự thi
- Tất cả học sinh trong trường. Mỗi lớp có tối thiểu 01 công trình dự thi (bắt buộc)
- Học sinh có thể tham gia dự thi dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 3 người). Mỗi nhóm hoặc cá nhân dự thi có thể có người đỡ đầu, hướng dẫn nghiên cứu (do nhóm mời).
III. Nội dung cuộc thi
- Người dự thi đưa ra những ý tưởng sáng tạo, sáng kiến hoặc giải pháp khoa học có ý nghĩa lý thuyết hoặc ứng dụng thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học.
- Các lĩnh vực khoa học:
+ Đồ dùng dành cho học tập;
+ Phần mềm tin học;
+ Các sản phẩm thân thiện với môi trường;
+ Các dụng cụ gia đình, đồ chơi trẻ em;
+ Bảo vệ môi trường, ...
+ Các lĩnh vực liên quan đến giáo dục.
IV. Tổ chức và hình thức dự thi:
 1. Quy định về nội dung và hình thức trình bày:
a. Hình thức: Ý tưởng dự thi được viết tay hoặc đánh máy một mặt (khổ giấy A4, font chữ 14, kiểu Times New Roman); ngôn ngữ thể hiện là tiếng Việt.
b. Nội dung:
- Đặt vấn đề: nêu rõ thực trạng, mục đích, ý nghĩa của ý tưởng;
- Đề xuất nội dung của ý tưởng;
- Đề nghị cách thức, giải pháp thực hiện và dự toán kinh phí (nếu có);
- Hiệu quả kinh tế - xã hội;
- Kết luận.
 Các bản vẽ, biểu đồ minh họa (nếu có) phải được đánh số thư tự kèm theo chú thích rõ ràng.
 Khuyến khích tác giả thiết kế sản phẩm hoặc các mô hình, bảng vẽ, phần mềm tin học, phim - hình ảnh… để minh họa hoặc thuyết minh cho ý tưởng của mình.
c. Trình bày ý tưởng:
- Trình bày ý tưởng một cách khoa học, hợp lý, rõ ràng, mạch lạc; văn phong dễ hiểu, sinh động, hấp dẫn.
- Ý tưởng đưa ra phải có tính sáng tạo, độc đáo, tính mới, ý nghĩa khoa học,tính khả thi và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.
Lưu ý: Các ý tưởng sáng tạo phải có tính khả thi và có thể áp dụng được trong thực tiễn đời sống và sản xuất. 
2. Các quy định khác:
 - Nội dung đưa ra phải là những ý tưởng mới, không sao chép của người khác. Ban tổ chức không chấp nhận những ý tưởng là bộ phận của công trình nghiên cứu, đề tài NCKH hay luận án, khóa luận tốt nghiệp nào đó đã được công bố, hoặc đánh giá.
3. Hồ sơ dự thi:
 - Hồ sơ dự thi đóng thành tập, thí sinh nộp 2 bản, trình tự sắp xếp tài liệu:
+ Trang bìa (theo mẫu),
+ Trang mục lục,
+ Các trang nội dung: Đặt vấn đề (nêu rõ mục đích, ý nghĩa của ý tưởng); Nội dung của ý tưởng; Giải pháp thực hiện; Hiệu quả kinh tế - xã hội; Kết luận.
+ Nếu là ý tưởng có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin thì có thể ghi sản phẩm vào đĩa CD.
+ Phần phụ lục và cam kết không vi phạm bản quyền của tác giả khác.
 V. Thời gian:
- Từ 05/04/