dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KE HOACH TUAN 28 NAM HOC 2016-2017 mien phi,tai lieu KE HOACH TUAN 28 NAM HOC 2016-2017 mien phi,bai giang KE HOACH TUAN 28 NAM HOC 2016-2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/28/2017 3:57:23 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KẾ HOẠCH TUẦN: 28
Từ ngày 27/2 đến ngày 05 tháng 03 năm 2017

THỨ NGÀY
SÁNG
CHIỀU
DẠY THAY

2
27/02
+ Chào cờ phát động thi đua chào mừng ngày 8/3, 26/3
+ Dạy học
+ Hoàn thành hồ sơ, chỉnh sửa báo cáo KĐ (Đ/c T. Hằng, Đ/c Huyền, Đ/c Hồng, Đ/c Phượng, Đ/c Va)
+ Dạy học
+ Chào cờ phát động thi đua chào mừng ngày 8/3, 26/3
+ Hoàn thành hồ sơ, chỉnh sửa báo cáo KĐ (Đ/c T. Hằng, Đ/c Huyền, Đ/c Hồng, Đ/c Phượng, Đ/c Va)


3
28/02
+ Dạy học
+ Hoàn thành hồ sơ, chỉnh sửa báo cáo KĐ (Đ/c T. Hằng, Đ/c Huyền, Đ/c Hồng, Đ/c Phượng, Đ/c Va)
+ Bàn giao bàn ghế, CSVC cho lớp và nhân viên phụ trách (Đ/c Hồng, Đ/c Thành, Đ/c Hiệp, Đ/c Bằng, Đ/c Hiếu, Đ/c Trần Hằng)
+ Dạy học
+ Hoàn thành hồ sơ, chỉnh sửa báo cáo KĐ (Đ/c T. Hằng, Đ/c Huyền, Đ/c Hồng, Đ/c Phượng, Đ/c Va)


4
01/03
+ Dạy học
+ Hoàn thành hồ sơ, chỉnh sửa báo cáo KĐ (Đ/c T. Hằng, Đ/c Huyền, Đ/c Hồng, Đ/c Phượng, Đ/c Va)
+ Hội nghị cam kết dân vận và công an xã tại HT UBND xã lúc 7 giờ 30 phút (Đ/c Phượng)
+ Dạy học
+ Hoàn thành hồ sơ, chỉnh sửa báo cáo KĐ (Đ/c T. Hằng, Đ/c Huyền, Đ/c Hồng, Đ/c Phượng, Đ/c Va)
+ Sinh hoạt chi bộ tháng 3/2017 sau tiết 4 (Đ/c Duật đổi tiết để tham gia sinh hoạt)


5
02/03
+ Dạy học
+ Hoàn thành hồ sơ, chỉnh sửa báo cáo KĐ (Đ/c T. Hằng, Đ/c Huyền, Đ/c Hồng, Đ/c Phượng, Đ/c Va)
+ Dạy học
+ Hội nghị Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tại HT UBND xã lúc 14 giờ (Đ/c Phượng)
+ Tổ chức thao giảng liên trường tại trường môn Công nghệ (tiết 2, lớp 7B - TP: BGH, GV Công nghệ, GV không có tiết tham gia dự giờ, GV công nghệ các trường trong Vùng; chủ trì thảo luận: Đ/c Phượng, Đ/c Khánh)


6
03/03
+ Dạy học
+ Hoàn thành hồ sơ, chỉnh sửa báo cáo KĐ (Đ/c T. Hằng, Đ/c Huyền, Đ/c Hồng, Đ/c Phượng, Đ/c Va)
+ Tổ chức thao giảng liên trường tại trường môn Địa (tiết 2, lớp 6C - TP: BGH, GV Địa lí, GV không có tiết tham gia dự giờ, GV Địa lí các trường trong Vùng; chủ trì thảo luận: Đ/c Luận, Đ/c Nga)
+ Dạy học
+ Học sinh dự thi giải Toán tiếng Việt trên Internet cấp Huyện lúc 13 giờ 30 phút (bắt đầu làm bài lúc 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút) tại trường THCS Quảng Xuân (Đ/c Luận, Đ/c Duật, HS).
+ Tham gia thao giảng liên trường tại trường THCS Quảng Kim môn Thể, AN (tiết 3, vào học lúc 15 giờ. TP: Đ/c Anh, Đ/c Hiếu)


7
04/03
+ Dạy học – Sinh hoạt lớp 15 phút
+ Giao ban cuối tuần sau tiết 3, họp HĐSP tháng 3/2017
+ Tham gia thao giảng liên trường tại trường THCS Cảnh Dương môn Sinh (tiết 3, vào học lúc 8 giờ 25 phút. TP: Đ/c Thanh Phương)
- Dạy học
- Học sinh dự thi Olympic Tiếng Anh cấp Tỉnh (bắt đầu làm bài lúc 14 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút- Đ/c Luân, phụ huynh chở HS vào thi tại trường THCS Quảng Xuân)


CN
05/03