dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch tuần 30 mien phi,tai lieu Kế hoạch tuần 30 mien phi,bai giang Kế hoạch tuần 30 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 7:48:34 AM
Filesize: 0.06 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KẾ HOẠCH TUẦN 30
Thời gian từ: 16 đến 21 tháng 3 năm 2015
Lãnh đạo: Phan Hữu Dũng Lớp trực: 9b Giáo viên trực: Phạm Thị Kim Liên
Ngày Tháng
Thứ
NỘI DUNG CÔNG VIỆCBuổi sáng
Buổi chiều

16
2
- Chào cờ. Tuyên truyền về bệnh phong
- Khai mạc hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ: các đ/c: Liên, Huyền, Lệ, Thảo (có mặt tại trường lúc 6h 15 để trang điểm cho học sinh)

- Sinh hoạt tổ chuyên môn: Tổ KHTN
- Tổ KHXH cổ động viên Hội thi " Chúng em kể chuyện Bác Hồ"
- Tin 8a.

17

3
- Dạy học.
- Sau tiết 3 hội ý hội đồng thông báo điều chỉnh phân công chuyên môn.
- Ký duyệt sổ điểm tháng 2: đ/c Dũng
- Kiểm tra chuyên đề dạy thêm: đ/c Dũng
- Tin 8b

18

4
- Dạy học.
- Thi học sinh giỏi tỉnh.
- Lao động: Chuyển thư viện: 9a, 9b, đ/c Hợi và các đ/c Nam

19

5
- Dạy học.
- Kiểm tra chuyên đề giáo viên: đ/c Dũng
- Lao động: Chuyển thư viện: 8a, 8b, d/c Hợi và các đ/c Nam.


20

6
- Dạy học
- Thi giải toán qua mạng Internet vòng tỉnh: đ/c lệ đưa học sinh đi thi
- Kiểm tra chuyên đề dạy thêm: đ/c Dũng
- Tin 7a

21

7
- Dạy học

- Chia tay đ/c Lợi, đ/c Hòe (dự kiến)


22
CN