dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kế hoạch tuần 31 mien phi,tai lieu kế hoạch tuần 31 mien phi,bai giang kế hoạch tuần 31 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 8:50:40 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LẠC DƯƠNG
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
CÔNG HÒA-XÃ HỘI-CHỦ NGHĨA-VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạc Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2015

HOẠCH CÔNG TÁC
Tuần 31: Từ ngày 30/3 đến ngày 04/4/2015

1/ Chính trị-tư tưởng.
- Tuyên truyền và thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh năm 2015.
- Tuyên truyền đến tất cả CB-GV-CNV hoàn thành tốt các hoạt động để chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng tư: 3/4, 30/4 và giỗ tổ Hùng Vương.
2. Chuyên môn.
- hiện dạy học tuần 31. Tất cả giáo viên, các tổ chuyên môn, bộ phận khắc phục những tồn tại sau khi có kết luận của đoàn kiểm tra ( Có báo cáo bằng văn bản cho BGH ).
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8.
- Tiếp tục dạy tăng tiết các môn: Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh( giáo viên chủ nhiệm các lớp cần nhắc nhở học sinh tham gia đầy đủ).
- Hoàn thành thao giảng và kiểm tra toàn diện học kỳ II.
- Triển khai kế hoạch kiểm tra học kỳ II.
- Kiểm tra hồ sơ lớp 9 để chuẩn bị cho xét tốt nghiệp.
3. Công tác khác.
- Họp toàn thể hội đồng ( Từ 14h30 ).
-đoàn thanh tra sở nội vụ.
- Tổ văn phòng cần chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ để phục vụ cho công tác kiểm tra.
- bị xây dựng kế hoạch giỗ tổ Hùng Vương.
- Lao động tiếp tục xây dựng kế hoạch lao động vệ sinh trường lớp.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-Ban lãnh đạo
-TTCM,bộ phận
-Lưu văn thưĐẶNG QUỐC CÔNG