dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kế hoạch tuần 32 mien phi,tai lieu kế hoạch tuần 32 mien phi,bai giang kế hoạch tuần 32 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 2:45:38 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LẠC DƯƠNG
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
CÔNG HÒA-XÃ HỘI-CHỦ NGHĨA-VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạc Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2015

HOẠCH CÔNG TÁC
Tuần 32: Từ ngày 06/4 đến ngày 11/4/2015

1/ Chính trị-tư tưởng.
- Tuyên truyền và thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh năm 2015.
- Tiếp tục tuyên truyền đến tất cả CB-GV-CNV hoàn thành tốt các hoạt động để chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng tư: 30/4 và giỗ tổ Hùng Vương.
2. Chuyên môn.
- hiện dạy học tuần 32, một số môn kiểm tra đề sở cần tiến hành dạy bù chương trình. Tiến hành ôn tập học kỳ II.
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8.
- Tiếp tục dạy thêm trong nhà trường các môn: Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh.
- Hoàn thành thao giảng và kiểm tra toàn diện học kỳ II.
- Triển khai kế hoạch kiểm tra học kỳ II.
- Kiểm tra hồ sơ lớp 9 để chuẩn bị cho xét tốt nghiệp.
3. Công tác khác.
- Họp liên tịch ( 14h30); tổ chuyên môn, tổ văn phòng ( Từ 15h00 ).
- Chi lương tháng 4 và thanh toán một số khoản kinh phí còn tồn đọng.
- Tổ văn phòng cần hoàn thiện đầy đủ các loại hồ sơ trong kết luận thanh tra.
- khai kế hoạch giỗ tổ Hùng Vương.
- Lao động tiếp tục xây dựng kế hoạch lao động vệ sinh trường lớp.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-Ban lãnh đạo
-TTCM,bộ phận
-Lưu văn thưĐẶNG QUỐC CÔNG