dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch từng tháng mien phi,tai lieu Kế hoạch từng tháng mien phi,bai giang Kế hoạch từng tháng mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/28/2015 4:34:21 PM
Filesize: 0.13 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Kế hoạch hoạt động tháng 9
Chủ điểm Vui hội khai trường
* Trọng tâm công tác
Tổ chức khai giảng năm học mới. Ổn định tổ chức nề nếp lớp
Thành lập đội Nghi thức, đội Cờ đỏ, đội văn nghệ
Phát động chủ đề năm học.
Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, năm học, kế hoạch HĐNGLL tháng 9, tiêu chuẩn thi đua năm học.
Ôn các bài hát Quốc ca, Đội ca.
Dạy trống : Chào cờ
Tập huấn Đội cờ đỏ
Tổ chức truyền thông công tác an toàn giao thông và kí cam kết thực hiện tốt nội quy trường học.
Ra quân tuyên truyền trật tự an toàn giao thông.
Thực hiện chương trình rèn luyện đội viên “ An toàn giao thông”
Tổ chức Tết trung thu cho học sinh toàn trường – tặng quà học sinh nghèo học giỏi.
Tổ chức Đại hội chi đội.
Tổ chức Đại hội Liên đội.
Nội dung hoạt động
Tuần
Nội dung
Người phụ trách
Đánh giá kết quả- biện pháp khắc phục


Tuần 1
Tổ chức lễ khai giảng
Tổ chức kí cam kết thực hiện theo nội quy nhà trường. Ra quân tuyên truyền và triển khai tháng ATGT và kí cam kết thực hiện tháng ATGT,
ổn định nề nếp tổ chức học sinh
Xây dựng kế hoạch HĐNGLL tháng 9
- BGH,
TPT
- Cán bộ lớp
Tuần 2
Họp BCH liên đội
Phát động phong trào đọc sách thư viện
Tập luyện văn nghệ chuẩn bị Đại hội liên đội
Kiểm tra nề nếp học sinh
-TPT , BCH Đoàn
- Cán bộ lớp
GVnhạc


Tuần 3
Tiếp tục duy trì kiểm tra nề nếp học sinh
Tập Đội nghi thức
Các chi đội tiến hành Đại Hội chi đội.
Tổ chức Tết trung thu tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó.
-TPT
- Cán bộ lớp
GV nhạcTuần 4
Tiếp tục duy trì kiểm tra nề nếp học sinh
Duy trì lịch tập Đội nghi thức
Đại hội Liên đội toàn trường
Xây dựng kế hoạch HĐNGLL tháng 10
Tổng hợp đánh giá nề nếp học sinh
-TPT
- Cán bộ lớp

HIỆU TRƯỞNG Tổng phụ trách
Danh Hoàng Nhã

Kế hoạch hoạt động tháng 10
Chủ đề Chăm ngoan học giỏi
Nhiệm vụ trọng tâm
Tổ chức giáo dục về truyền thống của Phụ nữ Việt Nam 20/10 thông qua buổi chào cờ đầu tháng, các buổi HĐNGLL.
Tổ chức lễ ra quân tuyên truyền phòng chống ma tuý và tội phạm học đường.
Phát động phong trào thi đua học tốt lập thành tích chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Kiểm tra nề nếp học sinh.
Triển khai trương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu “ Chăm học”.
Kiểm tra nề nếp ATGT của học sinh đầu năm.
Chăm sóc dọn vệ sinh SÂN TRƯỜNG
Tập nghi thức đội, văn nghệ chào mừng ngày 20/10, 20/11.
Nội dung hoạt động
Tuần
Nội dung công việc cần làm
Người phụ trách
Đánh giá kết quả- biện pháp khắc phục


Tuần I
Chào cờ đầu tháng, giáo dục về truyền thống của Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tổ chức tuyên truyền tuần lễ dân số vệ sinh môi trường.
Phát động phong trào thi đua học tốt ( đăng ký thi đua tuần học tốt tháng học tốt, lớp tự quản )
Họp BCH Liên đội, đội cờ đỏ rút kinh nghiệm
Tiếp tục duy trì kiểm tra nề nếp học sinh
-TPT Đội, Đội sao đỏ


- Cán bộ lớp
Tuần II
Tổ chức lễ ra quân tuyên truyền phòng chống ma tuý và tội phạm học đường.
Triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu “Chăm học”
Tập huấn nghi thức Đội và HĐNGLL. Duy trì lịch tập Đội nghi thức.
Chăm sóc dọn vệ sinh SÂN TRƯỜNG
Tiếp tục duy trì kiểm tra nề nếp học sinh
- TPT Đội, Đội viên
Khối 9


Tuần III
Tiếp tục duy trì kiểm tra nề nếp học sinh
Kỉ niệm ngày 20/10 ( kết hợp cùng nhà trường)

- Đội TPTĐTuần IV
Tiếp tục duy trì kiểm tra nề nếp học sinh
Tập huấn nghi thức Đội. Duy trì lịch tập Đội nghi thức . Chăm sóc dọn vệ sinh SÂN TRƯỜNG
Tổng hợp đánh giá xếp loại nề nếp học sinh

- Đội cờ đỏ
- TPT ĐộiHIỆU TRƯỞNG Tổng phụ trách