dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ke toan văn thư- bao cao tháng 3/2015 mien phi,tai lieu ke toan văn thư- bao cao tháng 3/2015 mien phi,bai giang ke toan văn thư- bao cao tháng 3/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 4:09:16 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐOÀN NGHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2015

Kính gửi: BGH Trường TH Đoàn Nghiên

Tôi tên là : Nguyễn Thị Quế Phương
Nhiệm vụ được giao : KT -VT.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ của mình, tôi xin báo cáo kết quả cụ thể như sau:
I. Kết quả thực hiện( nêu những việc làm được, số liệu cụ thể…)

Thời gian
Nội dung đã thực hiện
Số lượng
Kết quả-xếp loại
Ghi chú

 Tuần 1

- Đối chiếu & rút lương tháng 3/2015
- Chuyển BH tháng 3/2015
- Làm HSSS
- Cập nhật công văn đi, đến
- Làm quyết định thâm niên T3/2015.Tốt


 Tuần 2

- Cập nhật công văn đi, đến
- Làm hồ sơ PHSK sau Thai Sản.
( Vy, Tuyết )
- Làm hồ sơ kiểm tra trường chuẩn mức độ 2.

Tốt


 Tuần 3

- Báo cáo tăng giảm BHXH
- Làm HSSS
- Cập nhật công văn đi đến
- Nộp hồ sơ thi VCĐ ở Trần Tống

Tốt


 Tuần 4

- Báo cáo định kỳ tháng 3/2015
- Làm nâng lương quý III/2015
- Làm hồ sơ bán trú
- Cập nhật công văn đi,đến.

Tốt
* Nêu những việc chưa làm được so với kế hoạch( số liệu cụ thể…)

TT
Nội dung chưa thực hiện được
Nguyên nhân

1
II. Dự kiến công tác tháng đến:

T. gian /tuần/
ngày
Nội dung
Ghi chú

Tháng 04/2015

- Chuyển lương tháng 4 /2015
- Chuyển BH, KPCĐ tháng 4/2015
- Làm QĐ thâm niên tháng 4/2015
- Báo cáo định kỳ nộp PGD
- Làm thâm niên tháng 4/2015
- Cập nhật công văn đi - đến

III/ Kiến nghị - Đề xuất:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

NGƯỜI BÁO CÁO HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Quế Phương Lê Bá Thuần