dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kết quả HSG cấp huyện năm học 2014-2015 mien phi,tai lieu Kết quả HSG cấp huyện năm học 2014-2015 mien phi,bai giang Kết quả HSG cấp huyện năm học 2014-2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 7:55:44 AM
Filesize: 0.87 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN ANH SƠN DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN: TIẾNG ANH 6 - NĂM HỌC 2014 - 2015
"(Khóa thi ngày 23, 24, 25 tháng 03 năm 2015)"

TT SBD "Chữ ký
học sinh" Số tờ giấy thi Họ và tên Ngày sinh Lớp Học sinh trường Điểm vùng Điểm thi Tổng điểm Kết quả
1 6A49 Trần Thị Thuỳ Linh 17/07/2003 6 TH&THCS Tam Sơn 0.75 9.75
2 6A75 Nguyễn Hà Phương 18/03/2003 6A THCS Anh Sơn 0.00 9.75
3 6A100 Hoàng Anh Tuấn 26/08/2003 6D THCS Anh Sơn 0.00 9.75
4 6A3 Trần Vân Anh 25/02/2003 6A THCS Anh Sơn 0.00 9.50
5 6A13 Nguyễn Thị Linh Chi 24/02/2003 6A THCS Anh Sơn 0.00 9.25
6 6A62 Nguyễn Thị Trà My 13/06/2003 6A THCS Anh Sơn 0.00 9.25
7 6A84 Nguyễn Hồng Sơn 06/07/2003 6A THCS Cẩm Sơn 0.50 9.25
8 6A2 Nguyễn Thị Kim Anh 05/04/2003 6D THCS Anh Sơn 0.00 9.00
9 6A45 Lê Đình Kiên 4/9/2003 6B THCS Thạch - Thị 0.50 9.00
10 6A47 Đậu Thục Linh 13/09/2003 6A THCS Anh Sơn 0.00 9.00
11 6A51 Đặng Thị Mai Linh 4/6/2003 6A THCS Lĩnh Sơn 0.25 9.00
12 6A53 Trần Văn Lương 20/03/2003 6A THCS Anh Sơn 0.00 9.00
13 6A55 Nguyễn Thị Khánh Ly 10/18/2003 6A THCS Đỉnh Sơn 0.25 9.00
14 6A72 Nguyễn Thị Thảo Nhi 8/15/2003 6A THCS Đỉnh Sơn 0.25 9.00
15 6A78 Trần Nguyễn Mai Phương 1/7/2003 6A THCS Khai Sơn 0.50 9.00
16 6A93 Phạm Thị Thủy 5/21/2003 6A THCS Đỉnh Sơn 0.25 9.00
17 6A18 Lô Xuân Cường 30/10/2003 6C THCS Anh Sơn 0.00 8.75
18 6A25 Đậu Văn Dũng 26/10/2003 6A THCS Cẩm Sơn 0.50 8.75
19 6A32 Phan Huy Hoàng 05/12/2003 6A THCS Phúc Sơn 0.50 8.75
20 6A59 Phan Thanh Mạnh 10/10/2003 6A THCS Đỉnh Sơn 0.25 8.75
21 6A71 Nguyễn Yến Nhi 04/10/2003 6C THCS Anh Sơn 0.00 8.75
22 6A81 Nguyễn Tú Quỳnh 05/08/2003 6C THCS Cẩm Sơn 0.50 8.75
23 6A87 Hoàng Bá Thành 10/12/2003 6 THCS Cao Sơn 0.50 8.75
24 6A95 Nguyễn Thị Huyền Trang 29/04/2004 6A THCS Anh Sơn 0.00 8.75
25 6A105 Nguyễn Hà Vy 23/12/2003 6A THCS Anh Sơn 0.00 8.75
26 6A6 Nguyễn Ngô Thế Anh 11/11/2003 6C THCS Đức Sơn 0.50 8.50
27 6A9 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 5/3/2001 6A THCS Lĩnh Sơn 0.25 8.50
28 6A11 Bùi Minh Ánh 20/10/2003 6B THCS Anh Sơn 0.00 8.50
29 6A35 Trần Mạnh Huy 10/01/2003 6A THCS Anh Sơn 0.00 8.50
30 6A43 Nông Thị Khánh 12/01/2003 6B THCS Anh Sơn 0.00 8.50
31 6A91 Bùi Nguyễn Song Thương 07/01/2003 6A THCS Thạch - Thị 0.50 8.50
32 6A97 Lê Thị Quỳnh Trang 27/08/2003 6 TH&THCS Vĩnh Sơn 0.50 8.50
33 6A4 Ngô Mai Anh 03/11/2003 6A THCS Anh Sơn 0.00 8.25
34 6A7 Nguyễn Đức Anh 26/02/2003 6A THCS Bình Sơn 0.75 8.25
35 6A26 Trần Tiến Dũng 8/16/2003 6C THCS Long Sơn 0.50 8.25
36 6A39 Nguyễn Thị Khánh Huyền 19/01/2003 6B THCS Anh Sơn 0.00 8.25
37 6A41 Nguyễn Văn Khanh 22/03/2003 6B THCS Bình Sơn 0.75 8.25
38 6A56 Nguyễn Thị Mai 1/21/2003 6A THCS Long Sơn 0.50 8.25
39 6A63 Hoàng Nguyễn Trà My 05/11/2003 6A THCS Tào Sơn 0.50 8.25
40 6A67 Nguyễn Thị Kim Ngọc 12/28/2003 6A THCS Đỉnh Sơn 0.25 8.25
41 6A69 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 14/06/2003 6C THCS Anh Sơn 0.00 8.25
42 6A73 Phùng Viết Phú 06/01/2003 6A THCS Anh Sơn 0.00 8.25
43 6A79 Thái Mai Phương 13/10/2003 6A THCS Lĩnh Sơn 0.25 8.25
44 6A88 Nguyễn Huyền Thảo 11/28/2003 6A THCS Đỉnh Sơn 0.25 8.25 V
45 6A1 Cao Xuân An 22/02/2003 6A THCS Anh Sơn 0.00 8.00
46 6A21 Trần Thành Đạt 15/10/2003 6A THCS Phúc Sơn 0.50 8.00
47 6A28 Nguyễn Thị Giang 19/9/2003 6B THCS Hội Sơn 0.50 8.00
48 6A30 Nguyễn Thị Thúy Hiền 21/01/2003 6B THCS Anh Sơn 0.00 8.00
49 6A36 Nguyễn Hữu Huy 01/07/2003 6D THCS Anh Sơn 0.00 8.00
50 6A58 Võ Thị Đức Mạnh 11/10/2003 6A THCS Anh Sơn 0.00 8.00
51 6A92 Đặng Thị Thương 5/10/2003 6A THCS Phúc Sơn 0.50 8.00
52 6A10 Nguyễn Bá Bảo Anh 3/7/2003 6A THCS Thạch - Thị 0.50 7.75
53 6A12 Lê Xuân Tài Bách 13/11/2003 6C THCS Anh Sơn 0.00 7.75
54 6A15 Nguyễn Thị Yến Chi 6/9/2003 6 TH&THCS Vĩnh Sơn 0.50 7.75
55 6A19 Nguyễn Hữu Cường 11/11/2003 6A THCS Khai Sơn 0.50 7.75
56 6A23 Nguyễn Xuân Minh Đức 1/3/2003 6A THCS Hội Sơn 0.50 7.75
57 6A29 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 23/12/2003 6A THCS Anh Sơn 0.00 7.75
58 6A31 Nguyễn Văn Hoàng 27/10/2003 6A THCS Anh Sơn 0.00 7.75
59 6A37 Dư Văn Huy 1/1/2003 6A THCS Lạng Sơn 0.50 7.75
60 6A42 Trần Quốc Khánh 29/10/2003 6