dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH NH 2013 - 2014 mien phi,tai lieu KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH NH 2013 - 2014 mien phi,bai giang KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH NH 2013 - 2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/19/2014 3:52:43 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH NGUYỄN MINH CHẤN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐại Hồng, ngày 05 tháng 4 năm 2014


KẾT QUẢ HỌC SINH THAM GIA HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH
Năm học 2013 – 2014

KHỐI 4
Stt
Họ và tên
Lớp
Điểm
XL
Vị thứ
Nghe
NP
Đọc
Viết
Nói01
Phan Công Doanh
4A
4.25
2.5
4.75
3
402
Trần Hương Giang
4A
5
4
3.5
3.5
4.2503
Nguyễn Đình vũ Hoàng
4A
4.25
3.5
3.5
3.5
404
Nguyễn Thiên Hương
4A
5
4.5
5
4.5
4.5
Giỏi
I

05
Nguyễn Thị Mỹ Liên
4A
4
3
4.75
3.5
406
Nguyễn Trung Tiến
4A
4.25
3
3.25
3
407
Bùi Trung Trực
4A
4.25
1
3.25
1
408
Lương Mỹ Duyên
4B
4.75
3
3.25
4
4.509
Đặng Khánh Lê Na
4B
4
5
4.75
4
4.5
Giỏi
I

10
Bùi Quốc Thức
4B
3.75
3.5
4.75
3
311
Đặng Hồng Vy
4B
4.5
4
4.75
4
4.5
Giỏi
II

12
Nguyễn Duy Hảo
4B
5
2.5
4.25
4
413
Nguyễn Vĩnh Phúc
4B
4
3
3.25
2
4.514
Phạm Thị Thu Diễm
4A
4
2
4.75
4

KHỐI 5
Stt
Họ và tên
Lớp
Điểm
XL
Vị thứ
Nghe
NP
Đọc
Viết
Nói01
Hồ Trương Ngọc Hạ
5A
4.5
5
4
3.5
4.2502
Nguyễn Thị Như Hằng
5A
2.75
3.5
4.5
3
303
Nguyễn Thị Thanh Hằng
5A
4
4.5
4.5
4
4.5
Giỏi
III

04
Lê Viết Trọng Tiến
5A
3.25
3.5
4
2.5
405
Nguyễn Đinh Xuân Định
5B
4.25
4.5
4.5
4
4.5
Giỏi
II

06
Hồ Thị Việt Hà
5B
4.75
4
4.25
3.5
3.507
Bùi Thị ngọc Huyền
5B
4.25
4
4.5
4.5
3.508
Bùi Trúc Linh
5B
4
4
5
5
4.5
Giỏi
I

09
Lê Thị Kiều Linh
5B
4.75
5
5
4
4.5
Giỏi
I

10
Phan Ngọc Mỹ Như
5B
4.75
4.5
4.5
4
4.5
Giỏi
II

11
Trần Thị Minh Thư
5B
4
4.5
4.5
3.5
412
Nguyễn Hồng Vy
5B
3.75
4
3.75
1.5
413
Bùi Gia Vỹ
5B
3.25
3
4.25
2
414
Nguyễn Lê Hoàng Diễm
5A
4
4
3.25
4
4
Người lập bảng
Phó Hiệu trưởng


Huỳnh Thị Mỹ Thu
Trương Văn Hùng