dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Ket qua thi ViOlympic toan 7 - vong huyen 2015 mien phi,tai lieu Ket qua thi ViOlympic toan 7 - vong huyen 2015 mien phi,bai giang Ket qua thi ViOlympic toan 7 - vong huyen 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/12/2015 3:24:49 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi
1 19342089 Nguyễn Vũ Anh Dũng 7 7a1 Trường THCS Mỹ Long Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 290 44`2 1 3/12/2015 14:11
2 31875739 Trần Hồng Ngân 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 280 42`56 1 3/12/2015 14:10
3 30703759 Đinh Thị Ngọc Như 7 7a1 Trường Thcs Tân Hội Trung Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 255 42`19 1 3/12/2015 14:10
4 31892505 Trần Quang Phát 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 220 46`16 1 3/12/2015 14:15
5 31894548 Trần Thị Hồng Yến 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 210 40`54 2 3/12/2015 14:10
6 31901051 Trần Phước Nhân 7 7a4 Trường Thcs Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 205 43`22 1 3/12/2015 14:11
7 27447838 Phạm Thị Phương Quyên 7 7a1 Trường Thcs Nguyễn Văn Đừng Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 205 46`17 1 3/12/2015 14:15
8 31892354 Dương Lê Anh Thi 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 195 40`47 1 3/12/2015 14:08
9 32145845 Trương Ngọc Ánh 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 185 43`43 1 3/12/2015 14:11
10 31877320 Thái Nhật Nam 7 7a2 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 175 41`36 1 3/12/2015 14:11
11 31877790 Nguyen Minh Man 7 7a1 Trường Thcs Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 170 37`10 1 3/12/2015 14:05
12 29186143 Dao Phuoc Thinh 7 7a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 165 39`2 1 3/12/2015 14:08
13 31900674 Lê Hồ Tường Vy 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 160 52`5 1 3/12/2015 14:21
14 27889933 Võ Nguyễn Tuyết Băng 7 7a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 155 45`15 1 3/12/2015 14:12
15 28672796 Lê Trần Hoàng Phi 7 7a1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 155 47`15 1 3/12/2015 14:16
16 29885987 Trần Phạm Hoàng Anh 7 7a2 Trường Thcs Nguyễn Minh Trí Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 150 46`54 1 3/12/2015 14:14
17 31891253 Lê Nguyễn Hạnh Ngân 7 7a2 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 145 52`11 1 3/12/2015 14:21
18 31904245 Nguyễn Thanh Ngân 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 130 43`43 1 3/12/2015 14:11
19 32181595 Nguyễn Hiếu Kiên 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 125 31`31 1 3/12/2015 14:00
20 31901642 Đinh Lê Ngân Xuyến 7 7a4 Trường Thcs Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 120 51`46 1 3/12/2015 14:19
21 31900936 Nguyễn Tiến Thành 7 7a4 Trường Thcs Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 110 50`10 1 3/12/2015 14:19
22 31900768 Nguyễn Thành Văn 7 7a4 Trường Thcs Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 95 46`24 1 3/12/2015 14:16
23 31901302 Võ Quang Nhật 7 7a4 Trường Thcs Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 55 36`11 1 3/12/2015 14:04
24 31901756 Lê Thị Yến Như 7 7a4 Trường Thcs Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 55 37`29 1 3/12/2015 14:06