dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Ket qua ViOlympic toan 6 - vong huyen 2015 mien phi,tai lieu Ket qua ViOlympic toan 6 - vong huyen 2015 mien phi,bai giang Ket qua ViOlympic toan 6 - vong huyen 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/12/2015 11:15:57 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi
1 28545082 Đinh Thái Duy 6 6a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 270 41`37 1 12/3/2015 8:53
2 32770776 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 6 6a1 Trường Th - Thcs Ba Sao Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 220 46`55 1 12/3/2015 8:49
3 30682598 Đỗ Trung Kiên 6 6a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 220 54`18 1 12/3/2015 8:58
4 32127360 Lê Thị Vinh 6 6a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 175 51`20 1 12/3/2015 8:55
5 19123567 Trần Thái Ngọc 6 6a1 Trường Thcs Phương Trà Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 170 53`36 1 12/3/2015 8:56
6 31359336 Nguyễn Cao Hoàn Hảo 6 6a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 165 45`50 1 12/3/2015 8:50
7 31288994 Trần Thị Hải Dương 6 6a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 165 46`11 1 12/3/2015 8:48
8 31363196 Nguyễn Phạm Bảo Trân 6 6a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 165 53`54 1 12/3/2015 8:56
9 33014278 Phan Hoàng Trí 6 6a1 Trường Thcs Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 160 39`6 1 12/3/2015 8:41
10 31212541 Lê Nguyễn Khánh Băng 6 6a1 Trường Thcs Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 155 45`23 2 12/3/2015 8:52
11 31983589 Võ Thị Mỹ Tiên 6 6a1 Trường Thcs Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 155 49`28 3 12/3/2015 8:54
12 28484387 Nguyễn Thị Huỳnh Như 6 6a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 145 45`35 1 12/3/2015 8:48
13 31969982 Nguyễn Lê Thiên Thanh 6 6A10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 145 48`32 1 12/3/2015 8:51
14 32989914 Bùi Thị Cẩm Tiên 6 6A Trường Th - Thcs Thiện Mỹ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 135 46`32 1 12/3/2015 8:49
15 32919256 Bùi Phước Chí 6 6a1 Trường Thcs Nguyễn Văn Đừng Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 135 47`1 1 12/3/2015 8:49
16 31455371 Nguyễn Bùi Anh Ngân 6 6a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 135 47`39 1 12/3/2015 8:50
17 31274219 Nguyển Như Khoa 6 6a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 130 37`32 1 12/3/2015 8:41
18 1378126 Nguyễn Minh Nhật 6 6A1 Trường THCS Nguyễn Văn Đừng Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 125 37`7 1 12/3/2015 8:39
19 31304459 Thái Thanh Thảo Trang 6 6a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 125 49`19 1 12/3/2015 8:51
20 32993173 Trần Ngọc Hân 6 6a1 Trường Thcs Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 105 51`50 1 12/3/2015 8:55
21 27555410 Nguyenthithanh Hang 6 6a1 Trường Th - Thcs Ba Sao Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 100 50`54 1 12/3/2015 9:05
22 30738250 Vu Xuan Truong An 6 6a1 Trường Thcs Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 95 43`24 2 12/3/2015 8:51
23 30648436 Hồ Văn Hậu 6 6a1 Trường Thcs Nguyễn Văn Đừng Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 95 43`28 1 12/3/2015 8:46
24 31633179 Trần Thị Kiếm 6 6a1 Trường Thcs Tân Nghĩa Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 95 44`0 1 12/3/2015 9:07
25 32166275 Trần Minh Thuận 6 6a1 Trường Thcs Nguyễn Văn Đừng Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 90 45`16 1 12/3/2015 8:48
26 29865773 Nguyễn Hoàng Phúc 6 6a1 Trường Thcs Tân Hội Trung Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 90 50`24 1 12/3/2015 8:54
27 33019990 Nguyễn Lê Ngọc Huyền 6 6a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 90 50`59 1 12/3/2015 8:54
28 31886921 Nguyễn Ngọc Xuân Thư 6 6a1 Trường Thcs Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 85 42`34 1 12/3/2015 8:45
29 32991394 Ngô Khánh Duy 6 6a Trường Th - Thcs Thiện Mỹ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 75 43`9 1 12/3/2015 8:45
30 31413320 Nguyen Trung Nhan 6 6a1 Trường Thcs Nguyễn Văn Đừng Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 75 49`5 1 12/3/2015 8:51
31 31676744 To Nguyen Tuyet Anh 6 6a1 Trường Thcs Tân Nghĩa Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 55 49`29 1 12/3/2015 9:02
32 31052661 Trương Ngọc Duyên 6 6a1 Trường Thcs Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 45 33`30 1 12/3/2015 8:36
33 29086354 Nguyễn Văn Kiệt 6 6a1 Trường Thcs Tân Hội Trung Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 40 49`9 1 12/3/2015 8:51
34 28421436 Bùi Đặng Công Danh 6 6a2 Trường Thcs Nguyễn Minh Trí Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 20 44`16 1 12/3/2015 8:47