dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Ket qua ViOlympic toan 8 - vong huyen 2015 mien phi,tai lieu Ket qua ViOlympic toan 8 - vong huyen 2015 mien phi,bai giang Ket qua ViOlympic toan 8 - vong huyen 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/12/2015 11:16:26 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi
1 31921248 Nguyễn Ngọc Xuân 8 8a1 Trường Thcs Mỹ Long Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 260 51`3 1 3/12/2015 10:19
2 32363644 Nguyễn Ngọc Cẩm Linh 8 8a1 Trường Thcs Mỹ Long Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 245 36`25 1 3/12/2015 10:30
3 29013656 Lê Trang Nguyên 8 8a1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 240 53`18 1 3/12/2015 10:22
4 31335102 Tran Van Bao 8 8 Trường Th - Thcs Đinh Công Bê Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 225 52`51 1 3/12/2015 10:21
5 32214588 Hà Hữu Lộc 8 8a2 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 205 49`17 1 3/12/2015 10:18
6 25819303 Trần Thanh Thái 8 8a2 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 205 49`27 1 3/12/2015 10:18
7 31513945 Nguyễn Minh Anh 8 8A1 Trường Thcs Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 205 51`27 1 3/12/2015 10:20
8 27715836 Phạm Ngọc Hậu 8 8a1 Trường THCS Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 205 56`12 1 3/12/2015 10:25
9 31796225 Nguyễn Duy Tân 8 8a2 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 200 57`5 1 3/12/2015 10:26
10 32085485 Võ Hạnh Xuân 8 8a2 Trường THCS Thị trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 185 27`54 1 3/12/2015 10:34
11 27411779 Lê Hửu Phước 8 8a2 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 185 44`32 1 3/12/2015 10:13
12 25821563 Nguyễn Văn Trọng 8 8a2 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 165 45`2 1 3/12/2015 10:14
13 30752373 Huỳnh Lê Ngọc Hoài 8 8a1 Trường Thcs Mỹ Long Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 155 45`55 1 3/12/2015 10:14
14 29708781 Lâm Hiệp Hưng 8 8a1 Trường Thcs Nguyễn Minh Trí Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 155 50`40 1 3/12/2015 10:19
15 25834595 Phạm Trọng Nhân 8 8a2 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 150 52`11 1 3/12/2015 10:21
16 27160163 Lê Thị Cẩm Tiên 8 8a1 Trường Thcs Tân Hội Trung Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 135 31`43 1 3/12/2015 10:30
17 28291507 Lê Trần Phước Lộc 8 8A1 Trường THCS Tân Nghĩa Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 135 45`14 1 3/12/2015 10:13
18 28964113 Tran Nguyen Khang 8 8a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 135 53`37 1 3/12/2015 10:22
19 28674925 Nguyen Minh Nhut 8 8A1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 135 53`40 1 3/12/2015 10:22
20 31276268 Nguyễn Trọng Hiếu 8 8a1 Trường Thcs Nguyễn Minh Trí Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 130 51`38 1 3/12/2015 10:20
21 28674719 Nguyen Phuc Hieu 8 8A1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 130 54`56 1 3/12/2015 10:24