dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Ket qua ViOlympic toan 9 - vong huyen 2015 mien phi,tai lieu Ket qua ViOlympic toan 9 - vong huyen 2015 mien phi,bai giang Ket qua ViOlympic toan 9 - vong huyen 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/12/2015 12:17:53 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi
1 31927942 Đào Minh Thư 9 9a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 275 34`20 1 3/12/2015 11:31
2 31962088 Nguyễn Thị Mỹ Linh 9 9A10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 275 41`32 1 3/12/2015 11:40
3 27866135 Hồ Trần Văn Bảo 9 9a1 Trường Thcs Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 275 42`4 1 3/12/2015 11:39
4 31287878 Nguyễn Minh Ký 9 9a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 275 58`29 1 3/12/2015 11:57
5 27905996 Võ Thanh Toàn 9 9a1 Trường Thcs Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 270 50`11 1 3/12/2015 11:47
6 30877720 Nguyễn Quang Nhựt 9 9a1 Trường Thcs Mỹ Long Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 265 44`9 1 3/12/2015 11:47
7 29877479 Lê Trọng Nguyễn 9 9a2 Trường Thcs Mỹ Hiệp Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 230 53`26 1 3/12/2015 11:50
8 29100572 Nguyễn Hiếu Hào 9 9a1 Trường THCS Mỹ Long Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 215 52`9 1 3/12/2015 11:49
9 32064738 Thiệu Kiều Anh 9 9a1 Trường Thcs Mỹ Long Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 210 52`24 1 3/12/2015 11:49
10 31178333 Nguyễn Thị Huỳnh Như 9 9a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 175 31`33 1 3/12/2015 11:28
11 31427007 Nguyễn Vĩnh Phúc 9 9a3 Trường Thcs Mỹ Hiệp Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 175 54`35 1 3/12/2015 11:51
12 31427486 Lê Thị Tuyết Anh 9 9a3 Trường Thcs Mỹ Hiệp Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 140 46`14 1 3/12/2015 11:43
13 31352342 Lê Thị Xuân Uyên 9 9a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 135 41`28 1 3/12/2015 11:38
14 31425952 Nguyễn Ngọc Hằng 9 9a3 Trường Thcs Mỹ Hiệp Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 135 50`53 1 3/12/2015 11:51
15 32668529 Nguyễn Thanh Tường Vy 9 9a4 Trường Thcs Nguyễn Văn Đừng Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 130 38`9 1 3/12/2015 11:35
16 31213043 Nquyen Quoc Dai 9 9a1 Trường Thcs Tân Hội Trung Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 105 52`42 1 3/12/2015 11:49
17 27574221 Huỳnh Nhĩ Khang 9 9A1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 70 52`27 1 3/12/2015 11:49
18 27574450 Trần Thị Thiên Nhi 9 9a1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 70 53`47 1 3/12/2015 11:51
19 30266063 Nguyễn Quốc Duy 9 9a1 Trường Thcs Tân Hội Trung Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 60 56`16 1 3/12/2015 11:53
20 28106355 Nguyễn Kim Khánh 9 9a1 Trường Thcs Mỹ Long Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 50 49`49 1 3/12/2015 11:47
21 31612454 Hứa Phước Lợi 9 9a3 Trường Thcs Tân Nghĩa Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 45 48`41 1 3/12/2015 11:46