dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KH DAN GA KHAN QUANG DO. 2015 mien phi,tai lieu KH DAN GA KHAN QUANG DO. 2015 mien phi,bai giang KH DAN GA KHAN QUANG DO. 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 10:04:09 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
LIÊN ĐỘI TH. BÌNH SƠN 3 ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
***
Số: 08-KH/LĐ Bình Sơn, ngày 23 tháng 01 năm 2015

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc vận động “Đàn gà khăn quàng đỏ”
Năm học 2014 – 2015.
------------
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015; căn cứ sự chỉ đạo của HĐĐ huyện Hòn Đất việc tổ chức cuộc vận động "Đàn gà khăn quàng đỏ" nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vượt khó, học tốt. Liên đội trường Bình Sơn 3 triển khai cuộc vận động “Đàn gà khăn quàng đỏ” năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đóng góp kinh phí tặng các đàn gà giống cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
- Giáo dục các em ý thức lao động, khích lệ, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vượt khó vươn lên học tốt.
- Tạo điều kiện để các chi đội, các em đội viên, thiếu nhi xây dựng các công trình, phần việc măng non góp phần thực hiện các mục tiêu của chương trình an sinh xã hội.
II. THỜI GIAN
Cuộc vận động "Đàn gà khăn quàng đỏ" được bắt đầu thực hiện từ ngày 23/01/2015 đến hết ngày 31/03/2015.
III. ĐỐI TƯỢNG
- Đối tượng được nhận đàn gà: Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và học sinh khó khăn, mồ côi của Liên đội.
- Đối tượng vận động: Toàn thể đội viên, học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trường.
IV. NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU PHÂN BỔ
1. Trích nộp theo chỉ tiêu vận động đóng góp năm học 2014 - 2015 của Liên đội:
- Tổ chức vận động đóng góp về liên đội để giúp đỡ cho thiếu nhi nghèo của tỉnh Hà Giang và các bạn nghèo được phân bổ cụ thể như sau: Mỗi lớp, chi đội sẽ vận động đóng góp 01 đàn gà.
- Trích nộp về hội đồng đội huyện theo chỉ tiêu phân bổ 30 con gà x 10.000đ/ 1 con = 300.000đ/ liên đội.
2. Xây dựng các đàn gà hỗ trợ cho thiếu nhi nghèo tại trường:
Liên Đội tổ chức vận động đóng góp xây dựng đàn gà tặng cho các em học sinh nghèo nhân ngày họp mặt CNBH cấp trường. (Theo danh sách học sinh khó khăn, mồ côi).
V. TIÊU CHUẨN VÀ PHƯƠNG THỨC TRAO TẶNG
1. Số lượng:
- Số lượng 01 đàn gà là 10 con x 10.000đ = 100.000đ: (Mỗi con gà thành phẩm đạt chất lượng trị giá 10.000 đồng/1con).
2. Phương thức trao tặng:
- Số kinh phí vận động được phải sử dụng đúng mục đích của chương trình, công khai toàn trường, đảm bảo được trao tới đúng đối tượng.

Thời hạn nộp đàn gà về Liên đội ngày 31/03/2015 và về HĐĐ huyện là trước ngày 08/04/2015.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên Đội các trường:
- Xây dựng Kế hoạch và phối hợp cùng GVCN tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động.
- Phân bổ chỉ tiêu đóng góp cho các lớp, chi độivà huy động nguồn lực xây dựng nguồn quỹ xây dựng đàn gà giống của liên đội tặng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
- Chủ động tham mưu Chi bộ, BGH nhà trường tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động theo kế hoạch của HĐĐ huyện và điều kiện thực tế của đơn vị. Định kỳ báo cáo về HĐĐ huyện lồng ghép báo cáo sơ, tổng kết năm .

Trên đây là kế hoạch triển khai cuộc vận động “Đàn gà khăn quàng đỏ” của Liên đội trường Th Bình Sơn 3. Rất mong được sự phối hợp thực hiện cuaur các đồng chí GVCN, đồng thời đề nghị các lớp, chi đội nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc báo cáo ngay về Liên đội để kịp thời định hướng tháo gỡ.

BAN GIÁM HIỆU
TM BPTTN
TPT ĐộiTrần Đình Kiên

Nơi nhận: