dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kiểm tra 45 phút (Tiết 53) mien phi,tai lieu Kiểm tra 45 phút (Tiết 53) mien phi,bai giang Kiểm tra 45 phút (Tiết 53) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 11:30:18 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
TIẾT 53: BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA 8 (BÀI 4). NĂM HỌC 2014-2015

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm).
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Đáp án
A
B
C
D
A
A
B
B
C
C
D
D
D
C
B
A


Mỗi ý đúng/1 câu đạt 0,25 điểm * 12 ý/12 câu = 3,0 điểm
0,25 đ*4ý/1câu= 1,0 điểm


II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 14: (3,0 điểm). Cân bằng phương trình hóa học
a/ 2AgNO3 + CaCl2 2AgCl + Ca(NO3)2
b/ 2Al2O3  4Al + 3O2
c/ 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2
d/ 4NO2 + O2 + 2H2O  4HNO3
e/ 2Cl2 + 2H2O  4HCl + O2
f/ Fe3O4 + 4H2  3Fe + 4H2O

0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

- Viết sai CTHH hoặc PTHH thì không được điểm, trừ 0,5 điểm
- Chưa cân bằng PTHH, thì trừ 0,25 điểm
Câu 15: (3,0 điểm). Tính theo PTHH:
Cho kẽm (Zn) tác dụng với dung dịch axit clohidric (HCl), thu được 6,8 gam muối kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro ở đktc

a/ Tính k.lượng axit cần tham gia phản ứng?
b/ Tính thể tích khí hiđro thu được?

ĐIỂM

Ta có: n 0,05 (mol)
0,50 đ

PT Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2
2mol 1mol 1mol
?(0,1mol) 0,05mol ?(0,05mol)
0,75 đ
0,25 đ

a/ m3,65 (gam)
0,75 đ


b/ V1,12 (lít)
0,75 đ


- Viết sai PTHH thì cả câu này không được điểm, trừ 3,0 điểm
- Chưa cân bằng PTHH, chưa xác định tỉ lệ số mol theo phương trình, thì bị trừ 0,25 điểm
- Sai đáp số hoặc sai đơn vị, bị trừ 0,25 điểm
- Giải cách khác và cho kết quả đúng vẫn đạt điểm của ý đó