dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kiểm tra mien phi,tai lieu kiểm tra mien phi,bai giang kiểm tra mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 7:59:52 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 16: Kiểm tra
Ngày giảng:

A/ Mục tiêu:
- Kiểm tra các KT trọng tâm của chương 1, để đánh giá k/q học tập của HS.
- Rèn luyện kĩ năng làm bàI tập về lập công thức hoá học của hợp chất, xác định hoá trị của nguyên tố, tính phân tử khối

B/ Tiến trình giờ kiểm tra:
I- ổn định lớp:
II- Phát đề
HS làm bàI
GV nhắc nhở HS làm bàI nghiêm túc
III- Thu bàI; nhận xét giờ kiểm tra

C/ Đề bàI:
Câu 1 ( 4 điểm)
Cho biết:
a) Phân tử axit nitric có 1 nguyên tử H, 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử O
b) Phân tử ozon có 3 nguyên tử O
c) Phân tử canxicacbonat (đá vôI) có 1 nguyên tử Ca, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử Oxi
d) Phân tử hiđro có 2 nguyên tử H.
Hãy điền vào ô trống trong bảng sau

Công thức hh
Đơn chất
Hợp chất
Tính phân tử khối
Nặng hơn phân tử hiđro số lần

Axit nitric(Biết: H=1; N=14; O=16; C=12; Ca=40; )
Câu 2 : (1điểm) Cách viết sau chỉ những ý gì ? 5Cu  ; 3CaCO3
Câu 3 ( 3 điểm)
Hãy điền vào ô trống về công thức hoá học của một số hợp chất trong bảng sau

Fe2O3
CO3
AlS
MgO
N2O3
CaCl
HCl3
NO3
N5O2

Công thức đúng


Công thức sai


Sửa lại


(Biết hoá trị của một số nguyên tố là: Fe(III); C(IV); Al(III); S(II); Mg(II); N(II; III; V) Ca(II); Cl(I) )
Câu 4 (1,0 điểm) Hãy viết công thức electron của phân tử khí nitơ N2
Câu 5 (1,0 điểm) Một loại sắt clorua chứa 34,46% Fe và 65,54% Cl. Hoá trị của nguyên tố sắt trong hợp chất là :
a) I  ; b) II  ; c) III  ; d) IV  ; e) Không xác định được
Hãy chọn đáp án đúng và giải thích cách chọn
đáp án – biểu đIểm
Câu
Nội dung
Điểm


Câu 1: (4đ)

ĐIền được mỗi thông tin về 1 chất 1 đIểm

4,0


Câu 2: (1đ)
5Cu chỉ 5 nguyên tử đồng
3CaCO3 chỉ 3 phân tử canxi cacbonat

0,5
0,5

Câu 3: (3đ)
Chọn được 3 cthh đúng: Fe2O3 MgO N2O3
Chọn 6 cthh sai, sửa lại cho đúng

1,0
2,0


Câu 4: (1đ)

Câu 5 : (1đ)

Viết đúng ct electron

Chon đáp án đúng (c)
GiảI thích:
Tỉ lệ số nguyên tử sắt : số ng/tử clo là
(34,46 : 56)  : (65,54 : 35,5) = 1 : 3
=> CTHH : FeCl3

1,0

0,50,5


Chú ý
Các cách giải khác đúng đáp số ko sai bản chất hoá học vẫn cho điểm tối đa
10,0