dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kiem tra sh6 hk ii mien phi,tai lieu kiem tra sh6 hk ii mien phi,bai giang kiem tra sh6 hk ii mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 7:30:32 PM
Filesize: 0.11 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐS 6 CHƯƠNG III
TRƯỜNG THCS VĨNH BÌNH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2014 - 2015
Toán-Lý-Hóa-Sinh-CN Môn: Lớp:

Ngày soạn đề: Tuần: , Tiết theo PPCT:
Ngày kiểm tra:
I. Mục đích:
1. Về kiến thức:
- Kiểm tra đánh giá hs về kiến thức phân số .
- Hỗn số . số thập phân, phần trăm.
2. Về kỹ năng:
- Thực hiện các phép tính về phân số.
- Làm được các bài toán về hỗn số , số thập phân, phần trăm.
3. Về tình cảm, thái độ, tư tưởng:
- Hs nghiêm túc trong giờ học.
II. Hình thức kiểm tra:
Đề kiểm tra tự luận.
III. Ma trận đề kiểm tra 1 tiết đs 6 chương III hk2.

IV. Đề Kiểm Tra:
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng cấp độ thấp
Vận dụng cấp độ cao
Tổng

1) Phân số


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1

10%
Câu 1 a
1

10%
Câu 1 b
1

10%
Câu 1 c

3

30%

2)Các phép tính về phân số


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1

10%
Câu 2 a
1

10%
Câu 2 b, c
1

10%
Câu 4
3

10%

3) Hỗn số . số thập phân, phần trăm.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
1,5đ
15%
Câu 3 a,b.
1

10%
Câu 3 c,d


2
2,5đ
10%TRƯỜNG THCS VĨNH BÌNH :
LỚP:
HỌ TÊN :
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ HỌC 6

ĐIỂM
LỜI PHÊ

Câu 1 ) a. Viết các phân số sau : (1đ)
- Âm năm phần chín
- Mười một phần mưòi ba
b. So sánh 2 phân số :  và  (1đ)
c. Tìm số nguyên x biết :  (1đ)
Câu 2 ) Thực hiện các phép tính :
a) ()
b ) ()
c) ()
Câu 3 ) a. Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số: ; (0,5đ)
b. Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số : ; 0,5đ)
c. Viết phân số sau dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng dùng kí hiệu % :
(0,5đ)
d. Tính : (0,5đ)
Câu 4 ) Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 10km/h hết .
Khi về , Minh đạp xe với vận tốc 12 km/h .
Tính thời gian Minh đi từ trường về nhà với vận tốc 12 km/h ? .( 2đ)
Bài Làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V. Hướng Dẫn Chấm Và Thang Điểm:
Câu 1 ) a. Viết các phân số sau :
- Âm năm phần chín : 
- Mười một phần mưòi ba: 
b. So sánh 2 phân số :  <  (1đ)
c. Tìm số nguyên x biết : 
Câu 2 ) Thực hiện các phép tính :
a)
b )
c)
Câu 3 ) a. Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:
;
b. Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số : ;
c. Viết phân số sau dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng dùng kí hiệu % :
(0,5đ)
d. Tính :

Câu 4 ) Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 10km/h hết h .
Khi về , Minh đạp xe với vận tốc 12 km/h .
Tính thời gian Minh đi từ trường về nhà với vận tốc 12 km/h ? .(
Giải:
Quãng đường Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc