dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an li 9 tuan 30 mien phi,tai lieu li 9 tuan 30 mien phi,bai giang li 9 tuan 30 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/22/2015 9:06:54 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần: 30 Ngày soạn: 20/03/2015
Tiết : 58 Ngày dạy : 26/03/2015


I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nêu được kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát các vật nhỏ.
- Nêu được số ghi trên kính lúp là số bội giác của kính lúp và khi dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan st thấy ảnh cng lớn.
2. Kĩ năng: - Sử dụng được kính lúp để quan sát vật nhỏ
3. Thái độ: - Biết làm việc tự lực để tiến hành có kết quả công việc.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Như HS.
2. HS: - Chiếc kính lúp có số bội giác đã biết có thể dùng thấu kính hội tụ có hay có độ tụ , f tính bằng mét khi đó phải tính độ bội giác rồi ghi lên vành kính. Công thức tính số bội giác của kính theo độ tụ của nó là G= 0,25 D, trong đó D đo bằng điốp; 3 Thước nhựa GHĐ 300mm và ĐCNN là 1mm, đo áng chừng khoảng cách từ vật đến kính, 3 vật thể nhỏ để quan sát, con tem, lá cây, con kiến.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp. (1 phút)
Lớp : 9A5………p……..kp
2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
- Nêu biểu hiện của mắt cận? cách khắc phục mắt cận thị?
- Nêu biểu hiện của mắt lão ? cách khắc phục mắt lão?
3. Tiến trình:

GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới (1 phút)

- Đặt vấn đề như SGK .
- HS làm theo yêu cầu của GV


Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo và đặc điểm của kính lúp . (15 phút)

- Đề nghị một vài hs nêu cách nhận ra kính lúp là các TKHT, và lần lượt trả lời các câu hỏi:
- Kính lúp là TKHT có tiêu cự như thế nào?
- Kính lúp dùng để làm gì?
- Số của kính lúp được kí hiệu như thế nào? và liên hệ với tiêu cự bằng công thức nào?
- Cho nhóm hs dùng các kính lúp có số bội giác khác nhau để quan sát cùng một vật nhỏ. Từ đó đại diện của các nhóm sắp xếp kính lúp thứ tự cho ảnh từ nhỏ tới lớn , khi quan sát cùng một vật nhỏ và đối chiếu với số bội giác của kính lúp này?
- Cho hs làm C1, C2?
- Đề nghị hs nêu kết luận về công thức và ý nghĩa của số bội giác của kính lúp?
a) Quan sát các kính lúp đã được trang bị trong bộ thí nghiệm, nhận ra đó là thấu kính hội tụ.
b) Đọc mục 1 phần I trong SGK để tìm hiểu các thông tin và số bội giác của kính lúp.
c) Vận dụng các hiểu biết để thực hiện C1 và C2
C1: Kính lúp có số bội giác càng lớn thì tiêu cự càng ngắn.
C2: Tiêu cự dài nhất của kính lúp là

d) Rút ra công thức và ý nghĩa của số bội giác của kính lúp.
I. Kính lúp là gì?
1) Kính lúp là 1 thấu kính hội tụcó tiêu cự ngắn
Kính lúp có số bội giác ghi bằng con số 2X, 3X, 4X …..Kính lúp có số bội giác càng lớn để quan sát một vật thì sẽ thấy ảnh càng lớn.
2) C1: Kính lúp có số bội giác càng lớn thì tiêu cự càng ngắn.
C2: Tiêu cự dài nhất của kính lúp là 
2) Kết luận:SGK


Hoạt động 3: Tìm hiểu cách quan sát một vật qua kính lúp và sự tạo ảnh qua kính lúp .
(15 phút)

- Hướng dẫn hs đặt vật trên mặt bàn, một hs cố định kính lúp ở phía trên, trục chính của kính lúp song song với vật sao cho quan sát thấy ảnh của vật, một hs khac đo áng chừng ( không cần quá chính xác ) Khoãng cách từ vật tới kính lúp, ghi lại kết quả đo và so sánh với tiêu cự của kính.
- Từ kết quả trên, vẽ ảnh của vật qua kính lúp, trong đó lưu ý hs vẽ:
- Vị trí đặt vật cần quan sát qua kính lúp?
- Sử dụng tia qua quang tâm và tia sông song với trục chính để dựng ảnh tạo bởi kính lúp?
- Cho một vài hs trả lời chung trước lớp các câu hỏi nêu trong C3, C4?
- Đề nghị một vài hs nêu kết luận đã rút ra và cho các