dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an li9 tuan 29 mien phi,tai lieu li9 tuan 29 mien phi,bai giang li9 tuan 29 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/22/2015 9:06:14 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần: 29 Ngày soạn: 10/03/2015
Tiết : 56 Ngày dạy : 19/03/2015I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nêu được mắt có các bộ phận chính là thể thuỷ tinh và màng lưới.
- Nêu được sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và máy ảnh.
- Nêu được mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa, gần khác nhau.
2. Kĩ năng: - Biết cách thử mắt.
3. Thái độ: - Biết làm việc tự lực để tiến hành có kết quả công việc.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - 1 tranh vẽ con mắt bổ dọc; 1 mô hình con mắt; 1 bảng thử thị lực của y tế.
2. HS: - Nội dung bài học.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp. (1 phút)
Lớp 9A5…………………p……………………..kp
2. Kiểm tra bài cũ: - Lồng ghép trong bài mới?
3. Tiến trình :

GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới: (1 phút)

- Đặt vấn đề như SGK.
- HS làm theo yêu cầu của GV


Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo của mắt: (8 phút)

- Cho hs trả lời các câu hỏi sau để kiểm tra khả năng đọc hiểu?
- Tên hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì?
- Bộ phận nào của mắt là thấu kính hội tụ? Tiêu cự có thể thay đổi được không? Bằng cách nào?
- Ảnh của vật mà mắt nhìn thấy hiện ở đâu?
- Cho một vài hs trả lời câu hỏi nêu trong C1?
- Từng hs đọc mục 1 trong phần I SGK về cấu tạo của mắt và trả lời câu hỏi của GV yêu cầu.
- So sánh về cấu tạo của mắt và máy ảnh. Từng hs làm C1 và trình bày câu trả lời trước lớp. C1: Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh. Phim trong máy ảnh đóng vai trò như màng lưới trong con mắt.
I. Cấu tạo của mắt:
1. Cấu tạo: Có 2 bộ phận quan trọng:
- Thuỷ tinh thể: là 1 TKHT bằng chất trong suốt và mềm. Nó có thể phồng lên hoặc dẹt xuống là cho tiêu cự của nó thay đổi.
- Màng lưới: là 1 màng ở đáy mắt, tại đó ảnh của vật mà ta nhìn thấy sẽ hiện rõ nét.
2. So sánh mắt và máy ảnh:
C1: Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh. Phim trong máy ảnh đóng vai trò như màng lưới trong con mắt.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự điều tiết của mắt: (15 phút)

- Đề nghị một vài hs trả lời câu hỏi sau:
+ Mắt phải thực hiện quá trình gì thì có thể nhìn rõ được vật?
+ Trong quá trình này có sự thay đổi gì ở thể thuỷ tinh?
- Hướng dẫn hs dựng ảnh của cùng một vật tạo bởi thể thuỷ tinh khi vật ở xa và vật ở gần trong đó thể thuỷ tinh được biểu diễn bằng thấu kính hội tụ và màng lưới được biểu diễn bằng một màn hứng như hình 48.3 (chưa vẽ hình)?
- Đề nghị hs căn cứ vào tia qua quang tâm để rút ra nhận xét về kích thước của ảnh trên màng lưới khi mắt nhìn cùng một vật ở xa và ở gần?
- Đề nghị hs căn cứ vào tia song song với trục chính để rút ra nhận xét về tiêu cự của thể thuỷ tinh khi mắt nhìn cùng một vật ở gần và ở xa?
- Từng hs đọc phần II SGK
- Từng hs thực hiện C2: dựng ảnh của cùng một vật tạo bởi thể thuỷ tinh khi vật ở xa và vật ở gần từ đó nhận xét về kích thước của ảnh trên màng lưới và tiêu cự của thể thuỷ tinh trong hai trường hợp khi vật ở gần và khi vật ở xa.
Xem hình 48.3 SGK
- Hai tam giác ABO và A1B1O đồng dạng với nhau ta có:

vì AB và OA1 không đổi nên nếu OA lớn thì A1B1 nhỏ và
ngược lại
- Hai tam giác OIF1 và A1B1F1 đồng dạng nên:
Vì OA1 và AB không đổi nên nếu A1B1 nhỏ thì OF1 lớn và ngược lại. Kết quả là nếu OA càng lớn thì A1B1 càng nhỏ, OF1 càng lớn và ngược lại. Nghĩa là khi nhìn các vật ở càng xa thì tiêu cự của mắt càng lớn, khi nhìn các vật càng gần thì tiêu cự của mắt càng nhỏ.
II. Sự điều tiết:
Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi tiêu cự