dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Lịch học thêm tuần 31 mien phi,tai lieu Lịch học thêm tuần 31 mien phi,bai giang Lịch học thêm tuần 31 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/23/2015 8:59:37 AM
Filesize: 0.93 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN
TRƯỜNG THCS ANH SƠN
LỊCH TUẦN TỪ 23/03/2015 ĐẾN 29/03/2015 LỊCH TUẦN TỪ 23/03/2015 ĐẾN 29/03/2015

Thứ Ngày Buổi 6A1 (P-6A) 6A2 (P-6B) 6A3 (P-6C) 7A1 (P-7A) 7A2 (P-7B) 7A3 (P-7C) 8A1 (P-8A) 8A2 (P-8B) 8A3 (P-8C) 9A 9B 9C 9D
2 3/23/2015 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU
Chiều THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN KHỐI 6-7-8 THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN KHỐI 6-7-8 THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN KHỐI 6-7-8 NGHỈ
Môn: Ngữ văn 6 (Thi tại Trường THCS Anh Sơn) Môn: Ngữ văn 7 (Thi tại Trường THCS Anh Sơn) Môn: Toán 8 (Thi tại Trường THCS Anh Sơn)
3 3/24/2015 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU
Chiều THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN KHỐI 6-7-8 THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN KHỐI 6-7-8 THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN KHỐI 6-7-8 NGHỈ
Môn: Toán 6 (Thi tại Trường THCS Anh Sơn) Môn: Toán 7 (Thi tại Trường THCS Anh Sơn) Môn: Sử 8 - Anh 8 (Thi tại Trường THCS Anh Sơn)
Môn: Hóa 8 (Thi tại Trường THCS Thạch-Thị)
4 3/25/2015 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU
Chiều THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN KHỐI 6-7-8 THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN KHỐI 6-7-8 THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN KHỐI 6-7-8 NGHỈ
Môn: Anh 6 (Thi tại Trường THCS Thạch-Thị) Môn: Anh 7 (Thi tại Trường THCS Anh Sơn) Môn: Lý8-Sinh8-CD8-Địa8 (Thi tại Trường THCS Anh Sơn)
5 3/26/2015 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU
Chiều "LUYỆN TẠP CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ""CHÁU NGOAN BÁC HỒ""" "LUYỆN TẠP CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ""CHÁU NGOAN BÁC HỒ""" Toán T.Tuấn Anh T.Minh Văn C.Hoài Toán T.Hiệu
6 3/27/2015 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU
Chiều "LUYỆN TẠP CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ""CHÁU NGOAN BÁC HỒ""" "LUYỆN TẠP CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ""CHÁU NGOAN BÁC HỒ""" Anh T.Minh Văn C.Loan Toán T.Tuấn Văn C.Hoài
7 3/28/2015 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU
Chiều "ĐẠI HỘI ""CHÁU NGOAN BÁC HỒ"" CẤP LIÊN ĐỘI" "ĐẠI HỘI ""CHÁU NGOAN BÁC HỒ"" CẤP LIÊN ĐỘI" "ĐẠI HỘI ""CHÁU NGOAN BÁC HỒ"" CẤP LIÊN ĐỘI" "ĐẠI HỘI ""CHÁU NGOAN BÁC HỒ"" CẤP LIÊN ĐỘI"
CN 3/29/2015 Sáng
Chiều