dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Lịch học thêm tuần 32 mien phi,tai lieu Lịch học thêm tuần 32 mien phi,bai giang Lịch học thêm tuần 32 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 8:06:05 AM
Filesize: 0.96 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN
TRƯỜNG THCS ANH SƠN
LỊCH TUẦN TỪ 30/03/2015 ĐẾN 05/04/2015 LỊCH TUẦN TỪ 30/03/2015 ĐẾN 05/04/2015

Thứ Ngày Buổi 6A1 (P-6A) 6A2 (P-6B) 6A3 (P-6C) 7A1 (P-7A) 7A2 (P-7B) 7A3 (P-7C) 8A1 (P-8A) 8A2 (P-8B) 8A3 (P-8C) 9A (Đội tuyển) 9B 9C 9D
2 3/30/2015 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU
Chiều Sinh C.Mỹ Lý C.Nhung Sử C.Phượng Lý T.Lương Sử T.Đức CD C.Oanh Toán C.Phương Địa C.Hoàn Hóa T.Hùng Lý T.Mai Sinh C.Yến Toán T.Tuấn Hóa T.Dũng
3 3/31/2015 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU
Chiều Sử C.Phượng Sinh C.Mỹ Lý C.Nhung CD C.Oanh Lý T.Lương Sử T.Đức Hóa T.Hùng Toán C.Phương Địa C.Hoàn Hóa T.Dũng Lý T.Mai Sinh C.Yến Toán T.Tuấn
4 4/1/2015 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU
Chiều Lý C.Nhung Sử C.Phượng Sinh C.Mỹ Sử T.Đức CD C.Oanh Lý T.Lương Địa C.Hoàn Hóa T.Hùng Toán C.Phương Toán T.Tuấn Hóa T.Dũng Lý T.Mai Sinh C.Yến
5 4/2/2015 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU
Chiều Sinh C.Yến Toán T.Hiệu Hóa T.Dũng Lý T.Mai
6 4/3/2015 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU
Chiều
7 4/4/2015 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU
Chiều
CN 4/5/2015 Sáng
Chiều