dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an LỊCH SỬ 6 TIẾT 30 TUẦN 31 mien phi,tai lieu LỊCH SỬ 6 TIẾT 30 TUẦN 31 mien phi,bai giang LỊCH SỬ 6 TIẾT 30 TUẦN 31 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 1:59:41 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 31 Ngày soạn: 27/03/2015
Tiết 30 Ngày dạy: 30/03/2015
Bài 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN
TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC , HỌ DƯƠNG

I. MỤC TIÊU
1 . Kiến thức :
- Từ cuối thế kỉ IX, nhà Đường suy sụp tình hình Trung Quốc rối loạn . Đối với nước ta chúng cũng không thể kiểm soát được như trước . Khúc Thừa Dụ , nhân đó , nổi dậy lật đổ chính quyền đô hộ , dựng nền tự chủ . Đây là sự kiện mở đầu cho thời kì độc lập hoàn toàn . Cuộc cải cách của Khúc Hạo sau đó đã củng cố quyền tự chủ nhân dân ta .
- Các thế lực phong kiến Trung Quốc không từ bỏ ý đồ thống trị nước ta . Dương Đình Nghệ đã quyết chí giữ vững quyền tự chủ , đem quân đánh bại cuộc xâm lược lần thứ nhất của quân Nam Hán.
2. Thái độ:
- Giáo dục lòng biết ơn tổ tiên , những người mở đầu và bảo vệ công cuộc giành chủ quyền độc lập hoàn toàn cho đất nước , kết thúc thời kì hơn 1000 năm bị phong kiến Trung Quốc đô hộ .
3. Kĩ năng :
- Kĩ năng đọc bản đồ lịch sử , kĩ năng phân tích , nhận định .
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên : - Lược đồ treo tường “ Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất (930 – 931 )”
2. Học sinh: Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng trong tiết học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ. ( 4 phút)
- Nêu các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta từ TK I – TK IX?
2.Giới thiệu bài mới : ( 1 phút) Sau thất bại của An Dương Vương, nước ta rơi vào thời Bắc thuộc. Trong thời kì này do chính sách cai trị tàn bạo của chính quyền đô hộ, nhân dân ta đã không ngừng nổi dậy khởi nghĩa nhưng cho đến thời điểm trước năm 905 thì tất cả các cuộc khởi nghĩa đó đều thất bại. Tuy nhiên đến đầu thế kỉ X, nhà Đường suy yếu nhân cơ hội đó nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Khúc Thừa Dụ đã nổi dậy giành quyền tự chủ. Đây là cơ sở ban đầu rất quan trọng để dân tộc ta tiến lên giành độc lập hoàn toàn.
3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Hoạt động 1: .Tìm hiểu Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc: ( 10 phút)
GV Yêu cầu HS đọc 3 đoạn đầu trong mục 1 SGK .
GV: Cho biết về Khúc Thừa Dụ?
HS: Trả lời
GV?Trong hoàn cảnh nào Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ ? ( hs yếu)
HS Dựa vào SGK trả lời .
GV?Theo em, việc vua nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì ?
HS Tiết độ sứ là chức quan của nhà Đường , thể hiện quyền thống trị của nhà Đường đối với An Nam , nay phong cho Khúc Thừa Dụ để chứng tỏ An Nam vẫn thuộc nhà Đường .
GV Yêu cầu HS đọc đoạn cuối trong mục 1 SGK .
GV? Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì ?
HS Dựa vào SGK trả lời .
Hoạt động 2: Tìm hiểu Những việc làm của họ Khúc , ý nghĩa: ( 3 phút)

Gv: Họ khúc đã có những việc làm như thế nào
Gv: Những việc làm đó có ý nghĩa gì


Hoạt động 3: Tìm hiểu Cuôc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược ( lần nhất)dưới sự lãnh đạo của Dương Đình Nghệ (930 – 931): ( 15 phút)

GV Giới thiệu vài nét về nước Nam Hán .
GV? Khúc Hạo gửi con trai mình sang Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì ?
HS Thể hiện sự chủ động đối phó của Khúc Hạo nhằm kéo dài thời gian hòa hỗn để củng cố lực lượng , chuẩn bị đối phó.
GV Yêu cầu HS đọc những đoạn tiếp theo trong mục 2 SGK .
GV Sử dụng lược đồ lược thuật cuộc tấn công xâm lược của quân Nam Hán .
GV? Giới thiệu vài nét về Dương Đình Nghệ ?
HS Dựa vào SGK trả lời .

GV: Yêu cầu HS lên bảng điền kí hiệu thể hiện đường tiến quân của Dương Đình Nghệ và trình bày lại diễn biến?

Lồng ghép : GDATGT về đội mũ bảo hiểm khi đi trên đường
1.Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc?
- Khúc Thừa Dụ quên Hồng Châu (Hải Dương), sống đc mọi người mến phục.

- Nhà Đường suy yếu , không kiểm soát được nước ta .
- Năm 905 , Tiết độ sứ