dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Lịch sử 6 tuần 29 mien phi,tai lieu Lịch sử 6 tuần 29 mien phi,bai giang Lịch sử 6 tuần 29 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 9:02:14 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 29 Ngày soạn: 12/03/2015
Tiết 28 Ngày dạy: 16/03/2015
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức :
- Thông qua việc hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi của bài , GV khắc sâu những kiến thức cơ bản của chưong III .
- Từ sau thất bại của An Dương Vương năm 179 TCN đến trước chiến thắng Bạch Đằng năm 938 , đất nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc thống trị , sử cũ gọi thời kì này là thời Bắc thuộc .
- Chính sách cai trị của các thế lực phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta rất thâm độc và tàn bạo. Không cam chịu kiếp sống nô lệ , nhân dân ta đã liên tục nổi dậy đấu tranh , tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa : Hai Bà Trưng , Bà Triệu , Lý Bí , Triệu Quang Phục , Mai Thúc Loan , Phùng Hưng .
- Trong thời Bắc thuộc, tuy bị bóc lột tàn nhẫn, bị chèn ép, khống chế nhưng nhân dân ta vẫn cần cù, bền bỉ lao động sáng tạo để duy trì cuộc sống ; do vậy đã thúc đẩy nền kinh tế nước nhà tiến lên .
2. Thái độ:
HS nhận thức sâu sắc về tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước , ý thức vươn lên , bảo vệ nền văn hóa dân tộc .
3. Kĩ năng :
Bồi dưỡng kĩ năng thống kê sự kiện theo thời gian.
II. CHUẨN BỊ .
1.Giáo viên - Bảng phụ ., Máy chiếu,Các tư liệu tham khảo liên quan .
2.Học sinh - Sưu tầm tranh ảnh.,Vở soạn, sgk.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Kiểm tra bài cũ : ( 5 phút)
- Nước Cham-pa độc lập ra đời ?
- Tình hình kinh tế , văn hóa Cham-pa từ TK II – TK X ?
- Thành tựu nổi bật nhất của người Chăm là gì ?
2.Giới thiệu bài mới: Hôm nay cô cùng các em ôn lại kiến thức cũ
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

Hoạt động 1: Tìm hiểu ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta. ( 13 phút)
1 . Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta .
GV Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ thứ X là thời Bắc thuộc ?
HS : Sau thất bại của An Dương Vương năm 179 TCN , nước ta liên tục bị các triều đại phong kiến Trung Quốc thống trị , đô hộ nên sử cũ gọi thời kì này là thời Bắc thuộc . Thời Bắc thuộc kéo dài từ năm 179 TCN đến năm 905 .
GV Trong thời gian Bắc thuộc , nước ta bị mất tên , bị chia ra , nhập vào các quận , huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau như thế nào ? Hãy thống kê cụ thể qua từng giai đoạn bị đô hộ ?
HS : Bảng thống kê :

STT
Thời gian
Tên gọi
Đơn vị hành chính

1
2
3
4


5
179 TCN
111 TCN
Đầu TK III
Đầu TK VI


618
Giao Chỉ , Cửu Chân
Giao Chỉ , Cửu Chân , Nhật Nam .
Giao Châu

Giao Châu , Ái Châu , Đức

Châu , Lợi Châu , Ninh Châu , Hoan Châu
An Nam đô hộ phủ
Quận
Quận
Châu
Châu


Phủ


GV Chính sách cai trị của các triều đại Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào? Chính sách thâm hiểm nhất của họ là gì ?
HS : trả lời :
- Chính sách cai trị của các triều đại Trung Quốc đối với nhân dân ta rất tàn bạo , thâm độc , đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt.
- Chính sách thâm hiểm nhất là muốn đồng hóa dân tộc ta .
Hoạt động 2 : Tìm hiểu cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc
2 . Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc:( 13 phút)
GV : Yêu cầu HS lập bảng thống kê theo mẫu :
HS: Các nhóm hoàn thành bảng thống kê.
GV: Đưa kết quả để đối chứng.
TT
Thời gian
Tên cuộc khởi nghĩa
Người lãnh đạo
Tóm tắt diễn biến chính
Ý nghĩa

123

4


5
Năm 40Năm 248


542 – 602

Đầu TK VIII

Trong khoảng
776 - 791
Hai