dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an LỊCH SỬ 9 TIẾT 39 TUẦN 29 mien phi,tai lieu LỊCH SỬ 9 TIẾT 39 TUẦN 29 mien phi,bai giang LỊCH SỬ 9 TIẾT 39 TUẦN 29 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 8:56:58 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 29 Ngày soạn:16 /03/2015
Tiết 39 Ngày dạy: 19/03/2015

CHƯƠNG VI
VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức: giúp học sinh nắm được.
- Nét chính tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ (7/1954) về Đông Dương nguyên nhân của việc đất nước bị chia cắt làm 2 miền với 2 chế độ chính trị - XH khác nhau.
- Kết quả của công cuộc cải cách ruộng đất
2. Thái độ
- Bồi dưỡng học sinh lòng yêu nước gắn liền với CNXH, tình cảm gắn bó ruột thịt Nam-Bắc, tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai của cách mạng.
3. Kĩ năng:
- Rèn cho học sinh kĩ năng phân tích, đánh giá, nhận định các sự kiện lịch sử.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
- Tranh ảnh sgk H57, 58, 59; Bản đồ VN. - Đại cương lịch sử tập III.
2. Học sinh: Sưu tầm tranh ảnh về giai đoạn lịch sử này.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút)
Nhận xét bài kiểm tra 1 tiết và trả bài
2. Giới thiệu bài mới : ( 1 phút)
Từ tháng 7/1954 đến giữa năm 1965, hai miền Bắc Nam thực hiện những nhiệm vụ cách mạng khác nhau nhằm tiến tới thống nhất nước nhà. Miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng trong thời kì quá độ lên CNXH . Miền Nam thực hiện nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến hành đấu tranh chống đế quốc Mĩ xâm lược và chính quyền Sài Gòn, chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt .
3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Hoạt động 1: Tìm hiểu tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương: ( 16 phút)
GV: Hiệp định giơ ne vơ 1954 về Đông Dương được ký kết đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của TDP đối với ba nước Đông Dương
? Cho biết tình hình nước ta sau hiệp định Giơ- ne- vơ (1954)( hs yếu)
27/ 7/1954 ngừng bắn trên chiến trường Bắc bộ, Trung bộ (1/8), Nam bộ(11/8)
? Tình hình miền Bắc lúc này như thế nào
* GV : Hướng dẫn HS quan sát H52 : Đồng bào Hà Nội đón bội đội vào tiếp quản thủ đô.
Sáng 10-10-1954 - những người con tám năm về trước thề Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, đã trở về Hà Nội trong đoàn quân chiến thắng…Đến 4 giờ 30’ chiều quân đội ta hoàn toàn kiểm soát Hà Nội.
? Cho biết tình hình ở Miền Nam
? Mục đích của Mĩ là gì?
- Hòng chia cắt lâu dài đất nước ta, biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ.
* GV dùng bản đồ VN giới thiệu vĩ tuyến 17, gianh giới quân sự tạm thời 2 miền Nam - Bắc
? Nguyên nhân của việc đất nước ta bị chia cắt làm hai miền sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương.
- Pháp không thi hành nghiêm chỉnh và đầy đủ những quy định của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Việt Nam.
- Mĩ và chính quyền Sài Gòn phá Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Việt Nam, âm mưu biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ.
? Đất nước bị chia cắt làm hai miền , vậy nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 là gì.
- Miền Bắc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chống phong kiến, chuyển sang giai đoạn CM XHCN.
- Miền Nam có nhiệm vụ đấu tranh đòi thi hành đủ hiệp định Giơ-ne-vơ đòi tự do dân chủ…

Hoạt động 2: Tìm hiểu Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất( 1954 – 1960): ( 17 phút)

? Để giải quyết khó khăn về kinh tế, Đảng và Chính phủ có chủ trương gì.
chủ trương đẩy mạnh cuộc vận động cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế nhằm củng cố miền Bắc, tạo điều kiện đưa miền Bắc bước sang giai đoạn mới.
? Em hiểu thế nào là Cải cách ruộng đất
- là cuộc cách mạng ở nông thôn do giai cấp công nhân lãnh đạo nhằm đánh đổ chế độ bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến, thực hiện khẩu hiệu "người cày có ruộng".
? Cải cách ruộng đất được tiến hành từ khi nào?
- Cải cách ruộng đất được bắt đầu từ cuối năm