dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an LỊCH SỬ 9 TIẾT 42 TUẦN 30 mien phi,tai lieu LỊCH SỬ 9 TIẾT 42 TUẦN 30 mien phi,bai giang LỊCH SỬ 9 TIẾT 42 TUẦN 30 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 9:04:08 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 30 Ngày soạn:24 /03/2015
Tiết 42 Ngày dạy:27 /03/2015

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: giúp học sinh nắm được:
- Nắm được âm mưu và hành động của Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”
- Những thắng lợi lớn của nhân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ của Mĩ . Tiêu biểu là chiến thắng Vạn Tường
2. Thái độ
- Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước gắn với CNXH , tình cảm ruột thịt Bắc Nam, tinh thần đoàn kết giữa nhân dân 3 nước Đông Dương, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào tiền đồ của Cách mạng
3. Kỹ năng:
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích tổng hợp, nhận định, đánh giá các sự kiện lịch sử và sử dụng các tranh ảnh lịch sử.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: - Tranh ảnh lịch sử về chiến tranh đặc biệt.
2. Học sinh: Vở ghi, SGK
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút)
? Đế quốc Mĩ đề ra chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” trong hoàn cảnh nào?
? Tại sao nói: “Chiến tranh Ấp Bắc” chứng tỏ rằng: Quân và dân ta hoàn toàn có khả năng đánh thắng đế quốc Mĩ về mặt quân sự trong “Chiến tranh đặc biệt”.
2. Giới thiệu bài mới: ( 1 phút)
Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam, để gỡ thế bí về chiến lược, Mĩ đã đẩy cuộc chiến tranh ở miền Nam lên mức cao hơn là “Chiến tranh cục bộ”.
3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
Hoạt động 1: Tìm hiểu Chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ (1965 – 1968) :( 11 phút)

? Đế quốc Mỹ đề ra chiến lược chiến tranh cục bộ ở Miền Nam trong hoàn cảnh nào.( HS YẾU)
GV cho HS giải thích khái niệm “ Chiến tranh cục bộ”. “ Chiến tranh cục bộ” là 1 trong 3 loại chiến tranh nằm trong “Chiến lược phản ứng linh hoạt ” của đế quốc Mĩ (1961 – 1965) nhằm làm bá chủ thế giới, đó là : “Chiến tranh đặc biệt”, “ Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh tổng lực”. Tiến hành chiến tranh này là lính viễn chinh Mĩ, chư hầu và ngụy SG. Nhưng lính Mĩ giữ vai trò quan trọng. nhằm chống lại cách mạng và nhân dân ta.
? Cho biết âm mưu và thủ đoạn trong chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ.( HS YẾU)
? Chiến tranh cục bộ và Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau
- Giống nhau: chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới
- Khác nhau về lực lượng
+ Chiến tranh đặc biệt : ngụy quân và cố vấn Mĩ
+ Chiến tranh cục bộ : lính viễn chinh, chư hầu và lính ngụy
GV: Chúng ta đã Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ như thế nào?

Hoạt động 2: Tìm hiểu Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ: ( 12 phút)
- Giáo viên giới thiệu hình 65( sgk tr143)
? Trước âm mưu và thủ đoạn của Mĩ, chủ trương của ta là gì


? Em hãy trình bày chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi).
Sáng 18/8/1965, Mĩ huy động 9000quân, 105 xe tăng và xe bọc thép, 100 máy bay lên thẳng, 70 máy bay phản lực, 6 tàu chiến vào thôn Vạn Tường
-> nhằm tìm kiếm 1 thắng lợi quân sự để gây thanh thế cho lính thủy đánh bộ Mĩ
Về phía ta, sau 1 ngày chiến đấu, 1 trung đòan giải phóng phối hợp với lưc lượng du kích đã đẩy lùi được cuộc càn quét của địch.
? Chiến thắng Vạn Tường có ý nghĩa gì
( mở đầu cao trào diệt Mĩ ở miền Nam, khẳng định quân và dân miền Nam hoàn toàn có khả năng đánh thắng Chiến tranh cục bộ của Mĩ )
? Sau chiến thắng Vạn Tường quân và dân ta còn giành được những thắng lợi gì ?
Mùa khô thứ nhất (1965 – 1966) với 720 000 quân mở 5 cuộc hành quân tìm diệt nhằm vào 2 hướng chính : Đông Nam Bộ và khu V -> mục tiêu đánh bại quân chủ lực của ta
Mùa khô thứ hai (1966 – 1967) vơi 980 000 quân mở 3 cuộc tìm diệt và bình định lớn, lớn nhất là cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ti-đanh vào Dương Minh Châu (2-19/4/1967)
Mĩ đã tập trung 4,5 vạn quân, 1.000