dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an LỊCH SỬ 9 TIẾT 43 TUẦN 30 mien phi,tai lieu LỊCH SỬ 9 TIẾT 43 TUẦN 30 mien phi,bai giang LỊCH SỬ 9 TIẾT 43 TUẦN 30 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 9:04:40 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 31 Ngày soạn: 27/03/2015
Tiết 43 Ngày dạy: 30/03/2015


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: giúp học sinh nắm được:
- Nắm được những thành tích của quân dân miền Bắc trong chiến đấu và sản xuất
- Những chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam
- Hiểu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”
- Những thắng lợi trên các mặt trận quân sự, chính trị chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ
- Biết được cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân ta và ý nghĩa
2. Thái độ
- Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước gắn với CNXH , tình cảm ruột thịt Bắc Nam, tinh thần đoàn kết giữa nhân dân 3 nước ĐD, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào tiền đồ của CM.
3. Kỹ năng:
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích tổng hợp, nhận định, đánh giá các sự kiện lịch sử và sử dụng các tranh ảnh lịch sử.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: - Tranh ảnh lịch sử về chiến tranh chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”
2. Học sinh: chuẩn bị các nội dung bài học
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
? So sánh sự giống và khác nhau giữa : “Chiến tranh đặc biệt” và “chiến tranh cục bộ”
2. Giới thiệu bài mới: (1phút)
Sau thất bại của chiến lược” Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, để gỡ thế bí về chiến lược, Mĩ đã chuyển sang leo thang chiến tranh ở miền Bắc. Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ như thế nào và nhân dân miền Nam chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “ Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 – 1973)ra sao.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT


Hoạt động 1 : Tìm hiểu Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất (1965 – 1968): (15 phút)
? Đế quốc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta lần thứ nhất như thế nào?
? Chúng ném bom những nơi nào ? Vì sao ?
Hs: Chúng ném bom các đầu mối giao thống quan trọng , nhà máy, xí nghiệp, trường học…
GV: dùng bản đồ VN chỉ nơi Mĩ bắn phá: Quảng Bình, Vinh, Bến thủy …
GV giới thiệu hình 68 : Nơi Hải quân chiến đấu bắn máy bay Mĩ ngy 08/05/1964
? Trước hành động của đế quốc Mĩ , nhân dân miền Bắc nên làm gì?
Hs: Vừa sản xuất vừa chiến đấu
? Hãy nêu những chủ trương của ta trong việc thực hiện nhiệm vụ vừa sản xuất vừa chiến đấu
Hs : Chúng ta đã chuyển mọi hoạt động từ thời bình sang thời chiến, thực hiện qun sự tồn dn, đẩy mạnh kinh tế hậu phương, thực hiện chân lý “ Khơng cĩ gì quý hơn độc lập tự do”
? Em hãy nêu những thành tích của miền Bắc trong việc thực hiện nhiệm vụ vừa sản xuất vừa chiến đấu
Hs :? Hậu phương miền Bắc chi viện những gì và bằng cách nào cho miền Nam
Hs : SGK 188
GV : Giới thiệu hình 70 : Những thửa ruộng vì miền Nam của nông dân Hòa Lạc, Kim Sơn, Ninh Bình . .Hoạt động 3: Tìm hiểu Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “ Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 – 1973):
(20 phút)
? Chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh “của Mĩ được thực hiện trong hoàn cảnh nào


? Đế quốc Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” 1969 – 1973?

? Em hãy trình bày những thắng lợi chính trị của ta trong thời kì “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 – 1973)?( HS YẾU)

? Em hãy trình bày những thắng lợi về quân sự của ta (1969 – 1973)?( HS YẾU)


? Cuộc tiến công chiến lược 1972 đã diễn ra như thế nào? Ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công đó?
Hs : Từ 30/03 đến cuối tháng 06/1972, quân ta mở cuộc