dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an LỊCH SỬ 9 TIẾT 44 TUẦN 31 mien phi,tai lieu LỊCH SỬ 9 TIẾT 44 TUẦN 31 mien phi,bai giang LỊCH SỬ 9 TIẾT 44 TUẦN 31 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 1:58:11 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 31 Ngày soạn: 27/03/2015
Tiết 44 Ngày dạy: 02/04/2015
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Những thành tựu khôi phục và phát triển kinh tế – x hội của miền Bắc (1969 – 1973)
- Những thành tích tiêu biểu của quân dân miền Bắc trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của Mĩ (1972)
- Nội dung, ý nghĩa cơ bản của Hiệp định Pari.
2. Thái độ:
- Giáo dục học sinh tinh thần vượt khó khăn gian khổ, kiên trung bất khuất đấu tranh cho độc lập tự do.
- Học sinh khâm phục tinh thần chiến đấu dũng cảm kiên cường của dân tộc ta, không sức mạnh nào có thể quật ngã được.
- Tin tưởng ở sự lãnh đạo sáng suốt, khôn khéo tài tình của Đảng.
3. Kỹ năng:
Rèn cho học sinh biết phân tích, nhận định đánh giá và so sánh các sự kiện lịch sử.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Những tài liệu về tranh ảnh Điện Biên Phủ trên không và Hiệp định Pari.
2. Học sinh: Tập bài soạn, , bài soạn, vở bài tập, SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
Nêu âm mưu thủ đoạn của Đế quốc Mĩ và những thắng lợi quân và dân ta đã đạt được trong “Việt Nam hóa chiến tranh”?
2. Giới thiệu bài mới: (1 phút)
01/11/1969, Mĩ tuyên bố ngừng ném bom vô điều kiện miền Bắc, miền Bắc bắt tay khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Sau đó, Mĩ tiến hành đánh phá miền Bắc lần thứ hai, nhân dân miền Bắc chống trả quyết liệt như thế nào, ta vào bài mới.
3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Hoạt động 1: Tìm hiểu Miền Bắc khôi phục phát triển kinh tế văn hóa:(20 phút)


? Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa? ( HS YẾU)
Hs : Nông nghiệp khuyến khích sản xuất, áp dụng khoa học kĩ thuật …
- Công nghiệp: nhiều cơ sở khôi phục, nhà máy thủy điện Thác Bà bắt đầu phát điện (10/1971)
- Giao thông vận tải: các tuyến đường quan trọng được phục hồi nhanh chóng . .
- Văn hóa, giáo dục, y tế được khôi phục nhanh chóng, đời sống nhân dân được ổn định. Một số sai lầm, khuyết điểm dân được phục hồi.
? Em hãy trình bày cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Đế quốc Mĩ? ( HS YẾU)
Hs : Sau những đòn tấn công mãnh liệt của ta trong 1972, Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ hai,
? Nêu những thành tích chiến đấu và sản xuất của quân và dân ta trong thời kì này như thế nào?
Hs : Ta kịp thời đánh trả những đòn nông cuồng của Đế quốc Mĩ .
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung, ý nghĩa của hiệp định Pa-Ri: (16 phút)
GV trình bày qua về tiến trình của Hội nghị Pari
Ngày 13/05/1968, Hội nghị Pari bắt đầu họp gồm 2 bên: Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.
- Ngày 25/01/1969, Hội nghị 4 bên: Mĩ, Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, Việt Nam Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam . . .
- Ngày 27/01/1973, Đế quốc Mĩ phải kí Hiệp định Paris.
? Em hãy trình bày về nội dung cơ bản của Hiệp định
GV : giới thiệu cho học sinh tranh về quang cảnh họp trung tâm các hội nghị quốc tế ở Paris trong lễ kí Hiệp định Paris . . . Tranh về Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Duy Trinh và Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Thị Bình kí Hiệp định Paris.
? Hiệp định Paris có ý nghĩa lịch sử như thế nào
Hs : Đó là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc ta ở hai miền đất nước.
GV kết luận: Hiệp định Paris được kí kết. Đó là Công pháp quốc tế, buộc Mĩ phải rút hết quân về nước, chấm dứt mọi dính líu ở Việt Nam về mặt pháp lí.
IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần II của Mĩ 1969 – 1973 và Hiệp định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.
1. Miền Bắc khôi phục phát triển kinh tế văn hóa:
a. Nông nghiệp:
- khuyến khích sản