dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an lich su mien phi,tai lieu lich su mien phi,bai giang lich su mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/22/2013 9:36:04 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CÁC NỀN VĂN MINH TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

I.Khái niệm văn hóa, văn minh
( Khái niệm văn hóa
Văn hóa là tổng thể những giá trị về vật chất và tinh thần do con người tạo ra
Văn hóa có 2 dạng vật chất và tinh thần
- Văn hóa vật chất là sản phẩm do con người tạo ra có thể sờ được
- Văn hóa tinh thần là sản phẩm cũng do con người tạo ra nhưng không thể sờ được ( tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội)
Văn hóa có từ khi con người sáng tạo ra công cụ lao động trong quá trình lịch sử
( Khái niệm văn minh
Văn minh là trạng thái cao của nền văn hóa trong văn hóa có văn minh và ngược lại, mặc dù giống nhau nhưng không đồng nhất
Văn minh có cả 2 mặt về vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra
( Điều kiện và thành tố của văn minh
Điều kiện
a.Tự nhiên
- Đất phù sa màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng các loại cây lương thực, do nhu cầu thủy lợi và trị thủy đã hình thành một cộng đồng dân cư hợp lại để tiến hành trồng trọt .
- Khí hậu rất thuận lợi tác động đến con người, động thực vật, môi trường sống làm cho cây cối phát triển, thủy hải sản phong phú.
- Sông ngòi dày đặc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
b. Kinh tế
- Trồng trọt là chủ yếu, đặc biệt là cây lúa nên đã hình thành xóm làng, cộng đồng dân cư đầu tiên xuất phát từ đó đòi hỏi cần phải có một tổ chức và người đứng đầu tổ chức đó.
c. Xã hội
- Đòi hỏi cần phải có cộng đồng người đông đảo có chung nhau về mục tiêu; một đơn vị người tiêu biểu nhất đứng ra lãnh đạo để xây dựng nền văn minh .
2. Các thành tố của nền văn minh
a. Thành tố kinh tế :
- Nông nghiệp : Con người phải đắp đe, làm thủy lợi và từ đó buộc phải hợp các bộ lạc lại với nhau để làm công tác thủy lợi và trị thủy
+ Sự xuất hiện của công cụ lao động từ những công cụ thô sơ dần dần xuất hiện cuốc, lưỡi cày đặc biệt là lưỡi cày bằng kim loại sẽ cho nâng suất lao động cao hơn.
- Công nghiệp : Đầu tiên là sử dụng các loại máy ,móc đơn giản, dần đến các loại máy móc phức tạp.
b. Thành tố chính trị :
- Sự ra đời của nhà nước, hợp nhất một khối cộng đồng người trên cùng 1 lãnh thổ nhất định. Nhà nước có chức năng duy trì trật tự an sinh xã hội và phát triển đất nước ở lãnh thổ và ngoài lãnh thổ.
- Nhà nước ra đời là 1 tổ chức chính trị là một thành tố của nền văn minh
- Nhà nước ra đời hình thành đến pháp luật, bảo vệ trong ngước và ngoài nước, và là biểu hiện của nền văn minh.
c. Thành tố đạo đức
- Nói đến đạo đức là nói đến lĩnh vực ứng xử xã hội, mối quan hệ ràng buộc giữa con người với xã hội, con người với con người, con người với tự nhiên
- Đạo đức là thước đo của giá trị tinh thần là biểu hiện của nền văn minh.
d. Thành tố tư duy
- Là trí tuệ, sản phẩm văn hóa tinh thần của con người
II. Các nền văn minh trên lãnh thổ Việt Nam
Văn minh Văn Lang – Âu lạc ( VM Sông Hồng – Việt Cổ) điỉnh cao của nó là nền VH Đông sơn
Văn minh Chăm Pa được hình thành và phát triển trên cơ sở của nền VH Sa Huỳnh
Văn minh Phù Nam ( được hình thành trên cở của nền văn hóa Óc eo)I. Sự hình thành của nền văn minh VL – ÂL
- Cách đây hàng vạn năm ở miền núi phía bắc đã có sự xuất hiện loài người. Con người chọn vùng núi đá vôi ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ để sinh sống, nơi đây có nhiều hang động để cư trú. Cuộc sống chủ yếu là săn bắt và hái lượm họ sống ở núi đá để lấy đá làm công cụ lao động, từ việc chế tác công cụ lao động bằng đá làm cho tư duy con người phát triển hơn từ ghè đẽo cho đến mài đá.
- Từ cuộc sống ở núi đá voi trãi qua quá trình của lịch sử đã hình thành nên các nền văn hóa như Sơn vi ( Phú Thọ) từ sơn vi phát triển các nền văn hóa cao hơn như Hòa Bình, Bắc Sơn .. từ đó con người tiến xuống các vùng đồng bằng để khai phá những vùng đất ven các con sông và dần dần họ phát triển các nền văn hóa cao nhất cho ra đời nền văn minh đó là nền văn minh Đông Sơn.
1. Điều kiện hình thành và phát triển của nền văn minh VL –