dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an LỊCH TRỰC TỔ VĂN PHÒNG mien phi,tai lieu LỊCH TRỰC TỔ VĂN PHÒNG mien phi,bai giang LỊCH TRỰC TỔ VĂN PHÒNG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 8:03:40 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC VỆ SINH CÁC PHÒNG BAN
NĂM HỌC 2014-2015
STT
HỌ VÀ TÊN
CÔNG VIỆC
GHI CHÚ

1
Chu Thị Dung
VS phòng đ/c Bích + hành lang


2
Ng. T. Kim Huyền
VS phòng đ/c Bích + hành lang
TT(Sáng: T5)

3
Ng. Thị Hồng Anh
VS phòng đ/c Hoàn + hành lang phòng TT
TT(Chiều T5)

4
Bùi Thị Ngân
VS phòng đ/c Nhàn-Ngà + hành lang phòng
TT(Sáng T4,6)

5
Hoàng Thị Trang
VS phòng truyền thống
TT(Sáng: T3)

6
Ng. Thị Tình
VS thư viện + hành lang thư viện
TT(S : T2; C: T3)

7
Đào Thị Bẩy
VS thư viện + hành lang thư viện
TT(Chiều T:2,4,6)

8
Vũ Thị Bích
VS phòng thiết bị + hành lang tầng 2


9
Ng. Thị Đức
VS phòng hội đồng + các khu nhà VS


10
Ng. Thị Thuận
VS phòng tin + hành lang