dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an LỚP 1 TUẦN 7 mien phi,tai lieu LỚP 1 TUẦN 7 mien phi,bai giang LỚP 1 TUẦN 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/24/2013 1:11:18 PM
Filesize: 0.29 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Buổi chiều
Luyện Tiếng Việt
Luyện tập quy tắc viết c/k, g/gh, ng / ngh
I- Mục tiêu:
- Củng cố cho HS cách đọc, viết các âm và chữ ghi âm nói trên
- HS được khắc sâu quy tắc viết : k, gh, ngh- e, ê, i
II- Đồ dùng dạy- học
HS : Bảng con .
GV : Bảng phụ
III- Hoạt động dạy học :
1. Giới thiệu bài :1P
2. Luyện tập: 30P
a ) Luyện tập quy tắc :
GV cùng HS nhắc lại quy tắc viết c/ k , g/ gh , ng/ ngh
K, gh, ngh chỉ đi với âm i, e, ê. Còn các âm còn lại đi với c, g, ng.
b ) Luyện viết ở bảng con :
GV đọc cho HS viết : - cò kè, cũ kĩ, kì cọ, bó kê
- gồ ghề, gõ mõ, ghi nhớ, ghé qua
- ngô nghê, nghi ngờ
Sau khi HS viết xong mỗi từ , GV viết lên bảng lớp
Nghỉ giữa tiết
c ) Luyện đọc :
* HS trung bình và yếu : Đọc các từ vừa viết
* HS khá, giỏi : Đọc thêm ở bảng phụ :
Dì Trà
Dì Trà là y tá. Khi thì dì ra y tế xã, khi thì dì ra nhà trẻ. Có khi dì đi thị xã, Về nhà, dì kể cho Nga nghe về nghề y.
3. Củng cố, dặn dò : 4P
Cho HS đọc ĐT toàn bài trên bảng một lượt .
Giáo viên nhận xét tiết học.
________________________________
Luyện toán
Ôn luyện chung
I- Mục tiêu:
HS củng cố về cách đọc viết và so sánh các số trong phạm vi 10
Củng cố cách sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé.
Củng cố về nhận dạng hình.
II- Đồ dùng dạy- học :
HS : Bảng con. Bảng phụ.
III- Hoạt động dạy học :
1. Giới thiệu bài : 1P
2. Hướng dẫn HS làm bài tập: 32P
Bài tâp1: Điền dấu: >, <, =
Giáo viên treo bảng phụ bài tập
3 … 7 0 … 0 5 … 8 5 … 5
10 … 9 4 … 6 1 … 0 2 … 1
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu học sinh làm vào vở luyện toán, 4 học sinh lên bảng làm
- Giáo viên cùng học sinh nhận xét
Bài tập 2:. Viết số
4 < ….. < 6 10 > …. > 7 1 < …. < 5
8 = …. < 9 6 < …. < 8 7 > … = 5
- Gọi học sinh nêu cách làm bài tập.
- Yêu cầu học sinh làm bài tập vào vở luyện toán
- Dòng 2 HS khá giỏi làm thêm.
- 2 học sinh lên bảng làm bài.
- Học sinh nhận xét, đọc kết quả, giáo viên tổng kết.
Nghỉ giữa tiết
Bài tập 3: Sắp xếp các số: 10, 3, 7, 4, 6, 8
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé:
HS xếp vaò bảng con Lớp, GV nhận xét.
Bài tập 4:HS thảo luận nhóm 2, trả lời:
Trong hình vẽ sau:
a, Có mấy hình tam giác?
Có 6 hình tam giác


b, Dành cho HS khá, giỏi
Có mấy hình vuông?
Có 8 hình vuông


3. Củng cố ,dặn