dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Lớp 2 Hạnh mien phi,tai lieu Lớp 2 Hạnh mien phi,bai giang Lớp 2 Hạnh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/26/2017 4:48:07 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 2 ĐỌC SÁCH

I.tiêu
1.Kiến thức:
-Tìm đọc sách nói về Cô và mẹ.
2.Kĩ năng:
- Rèn đọc và hiểu về Cô và mẹ.
3.Thái độ:
- Giáo dục HS yêu sách,giữ gìn sách cẩn thận.Biết yêu quý Cô và mẹ .
II.Chuẩn bị
- Những quyển sách ,câu chuyện tranh nói Cô và mẹ .
III.Các hoạt động dạy học
- Hướng dẫn HS lên thư viện,phổ biến và phân nhóm,giao nhiệm vụ cho HS.
- Theo dõi ,giúp đỡ HS trong quá trình tìm và đọc những câu chuyện về Cô và mẹ .
- Yêu cầu HS phát biểu cảm nghĩ của mình sau khi đọc .
- Nhận xét.

HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP

I.MỤC TIÊU.
1.Hoàn thành các bài tập trong ngày.
2.Bài tập củng cố và phát triển:
-HS trung bình,yếu: Củng cố về bảng chia đã học.
-HS khá ,giỏi:Phát triển một số bài tập liên quan đến phép chia .
3.Thái độ:Giáo dục HS có ý thức trong học tập ,yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
Phiếu học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

TG
ND
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1’5’27’
2’
* Ổn định tổ chức
( Hoạt động 1:
Hoàn thành các bài tập
trong ngày.

( Hoạt động 2:
BT củng cố và phát triển kiến thức

( Hoạt động 3:
Củng cố-Dặn dò

-Tổ chức cho HS hoàn thành các bài tập trong ngày*Gv tổ chức cho HS tự làm bài.
+Bài 1,2 giành cho HS trung bình,yếu.
+HS khá giỏi làm tất cả các bài.
*Gv tổ chức cho HS tự làm bài.
Bài 1.Tính
-1 em lên bảng làm
-GV nhận xét.


Bài 2.Tìm X
-Gọi HS đọc y/cầu
-GVHD cách tìm X trong các PT
-1 em lên bảng làm
GV nhận xét

Bài 3.
-Gọi HS đọc y/cầu
-GVHD cách làm
-1 em lên bảng làm
GV nhận xét

- Gọi HS chữa bài.
-GV nhận xét.

Bài 4.
-Gọi HS đọc y/cầu
-GVHD cách giải
-1 em lên bảng làm
-GV nhận xét.

- Nhận xét giờ học.-HS tự hoàn thành bài

-HS đọc y/cầu
-HS tự làm vào vở rồi chữa bài .


-HS đọc y/cầu
-Ỏ dưới tự làm vào vở
-HS đọc y/cầu
-HS làm VBT
Có số lít la:
5x6=30(lít)
Đ/S:30 lít-HS đọc y/cầu
-HS làm VBTHƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP

I.MỤC TIÊU.
1.Hoàn thành các bài tập trong ngày.
2.Bài tập củng cố và phát triển:
-HS trung bình,yếu: Củng cố về
-HS khá ,giỏi:Phát triển một số bài tập liên quan đến phép chia .
3.Thái độ:Giáo dục HS có ý thức trong học tập ,yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
Phiếu học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

TG
ND
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1’5’27’2’


* Ổn định tổ chức
( Hoạt động 1:
Hoàn thành các bài tập
trong ngày.

( Hoạt động 2: